Αντιπροσωπεία της Αιθιοπικής Εκκλησίας στο Πατρ. Ιεροσολύμων

Loading...


Την Δευτέραν, 17ην / 30ην Νοεμβρίου 2015 τριμελής Ιερατική Αντιπροσωπεία της Αιθιοπικής Εκκλησίας εις Ιεροσόλυμα επεσκέφθη το Πατριαρχείον.
Την Αντιπροσωπείαν ταύτην εδέχθη  ο  Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Εις την συνάντησιν ταύτην συνεζητήθη το πρόβλημα το δημιουργηθέν εκ της παραμονής των Αιθιόπων πιστών έμπροσθεν του παρεκκλησίου αυτών εις τον χώρον της Αγίας Αυλής του Ναού της Αναστάσεως, όπερ αντιτίθεται εις το προσκυνηματικόν καθεστώς.

Ο Μακαριώτατος υπέδειξεν εις την Αιθιοπικήν Αποστολήν τρόπους, δι᾽ ων θα αποφεύγηται ο συνωστισμός, ο δημιουργούμενος εκ της στενότητος του χώρου του παρεκκλησίου των Αιθιόπων, δι᾽ ου και η διάβασις προς το μοναστήριον των Κοπτών.Ετικέτες