Ρωσική βόμβα: Απαξιώθηκε το Πατρ. Κων/πόλεως, να διοργανώσει την Πανορθόδοξη η Μόσχα

Loading...


Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έχει απαξιωθεί, η Πανορθόδοξη θα πρέπει να διενεργηθεί από τη Μόσχα, λέει Ρώσος εμπειρογνώμονας και ρίχνει λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης!  

Η συνέχεια εδώ