Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας στους Αγίους Τόπους (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλο, είχε χθες ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας ο οποίος έλαβε από τον μακαριώτατο την τιμητική διάκριση του Μεγαλοσταυρού του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου.

Ακολουθεί το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 7ης /20ῆς Μαΐου 2014, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Βουλγαρίας ἐξοχώτατος κ. Plamen Oresharski, εὐρισκούμενος εἰς ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί συνοδευόμενος ὑπό κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ, τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Βουλγαρίας κ. Kristian Vigenin, τῆς Ὑπουργοῦ Ὑγιείας κας. Tanya Andreeva, τοῦ Ὑπουργοῦ Γεωργίας κ. Dimitar Grekov, τῆς συζύγου αὐτοῦ, μελῶν τοῦ Βουλγαρικοῦ Κοινοβουλίου καί τοῦ πρέσβεως τῆς Βουλγαρίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Dimitar Mihaylov καί ἄλλων συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τόν ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν καί ἀπένειμε Αὐτῷ τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου διά τήν προσφοράν αὐτοῦ πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τήν εὐημερίαν τῆς χώρας αὐτοῦ καί ἐπί τῷ σκοπῷ, ὅπως τό παράσημον τοῦτο παραμείνῃ σημεῖον συνδέσεως μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς χώρας καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας καί προσεφώνησεν Αὐτόν.

Συγκεκινημένος ὁ Πρωθυπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί εἶπεν ὅτι ἡ τιμή τοῦ παρασήμου ἀντανακλᾷ εἰς ὅλον τόν Βουλγαρικόν λαόν καί προσέφερε τῷ Μακαριωτάτῳ τήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Βόριδος, προστάτου τῆς χώρας τῆς Βουλγαρίας.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Πρωθυπουργόν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ μακαριστοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί ἄλλας Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς τούς συνοδούς αὐτοῦ.

Λαβών τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου ὁ κ. Πρωθυπουργός, ἀνεχώρησε διά τήν προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἔνθα ὑπεδέχθη Αὐτόν ὁ ἡγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ἐξενάγησεν αὐτόν, ἐδεξιώθη εἰς τό γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί ἐπέδωσεν Αὐτῷ τάς εὐλογίας τοῦ Γολγοθᾶ καί τοῦ Ἁγίου Τάφου.

 Ετικέτες