Στην Σεούλ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Για την Νότια Κορέα αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας 3 Δεκεμβρίου, η Α.Θ.Π. Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προκειμένου να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 50 ετών από την ίδρυση του Ι. Kαθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου στην Σεούλ.

Κατά την επίσκεψή του στην νοτιοκορεατική πρωτεύουσα αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον πρόεδρος της χώρας κ. Moon Chae In, ενώ θα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας για τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων, στον εν λόγω καθεδρικό ναό.

Την ερχόμενη Παρασκευή θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Οικολογικού Συμποσίου, με θέμα«Ecology, Theology and Human Dignity in the Orthodox Christian Tradition».

Η επίσημη ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς τάς πρώτας πρωϊνάς ὥρας τῆς Δευτέρας, 3ης Δεκεμβρίου, εἰς Σεούλ, προκειμένου ἵνα, κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Ἀμβροσίου, προστῇ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Nικολάου ἐν Σεούλ.

Κατά τήν ἐν τῇ Νοτιοκορεατικῇ Πρωτευούσῃ διαμονήν Του, ὁ Παναγιώτατος μέλλει ἵνα συναντηθῇ μετά τῆς Α. Ἐξοχότητος, τοῦ Προέδρου τῆς Χώρας κ. Moon Chae In, ἐνῷ θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων, τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐν τῷ ὡς ἄνω Καθεδρικῷ Ναῷ. Τήν δέ Παρασκευήν, 7ην τ.μ., ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας θά κηρύξῃ τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διεθνοῦς Οἰκολογικοῦ Συμποσίου, ἐπί τοῦ θέματος «Ecology, Theology and Human Dignity in the Orthodox Christian Tradition».

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς, Καθηγητής, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Ταλιαδοῦρος, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.

Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 9ης ἰδίου.

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος.