Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας, από της Κυριακής, 29ης, μέχρι και της Τρίτης, 31ης τ.μ. Αυγούστου 2021, προς εξέτασιν των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων, εφ’ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Κατά την τελευταίαν συνεδρίαν, προσήλθεν ενώπιον του Ιερού Σώματος και έδωκε το Μικρόν Μήνυμα της εκλογής του ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Τορόντο κ. Ανδρέας, των υπό το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Ουκρανών του Καναδά, ενώ ηκολούθησεν η τελετή του Μεγάλου Μηνύματος εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ.

Ακολούθως αντηλλάγησαν μεταξύ του Σεβ. Μητροπολίτου Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβροσίου, εκ μέρους των αποχωρούντων εξ μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και της Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις επί τη λήξει της παρούσης συνοδικής περιόδου.

Φώτο: Νίκος Παπαχρήστου | Οικουμενικό Πατριαρχείο