Οικουμενικό Πατριαρχείο: Στον Σύνδεσμο Μουσικόφιλων Πέραν ο Πατριάρχης (ΦΩΤΟ)

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Το εσπέρας της Πέμπτης, 8ης Φεβρουαρίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη εις τα Χρυσοβέργεια.

Εκεί, παρηκολούθησε την διοργανωθείσαν υπό του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν εκδήλωσιν, καθ’ ην ο Μουσικολ. κ. Γεώργιος Κιοσέογλου, Ιεροψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων, ωμίλησεν επί του θέματος «Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν: 70 χρόνια θεματοφύλαξ της καθ’ ημάς ιεροψαλτικής παραδόσεως», ακολούθως δε η χορωδία του Συνδέσμου, υπό την διεύθυνσιν του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, απέδωσεν επικαίρους ύμνους.

Την εκδήλωσιν κατέκλεισεν ο Παναγιώτατος, Όστις εξήρε την προσφοράν του Συνδέσμου κατά την διαρρεύσασαν περίοδον από της ιδρύσεώς του, κατά το 1948, έως και σήμερον, επήνεσε δε την δραστηριοποίησιν του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου εν όψει και των σχεδιαζομένων επετειακών εκδηλώσεων επί τη συμπληρώσει 70ετίας.

Ενώπιον του φιλομούσου κοινού, ωμίλησαν επίσης επικαίρως ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Β’ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε., αναπτύξας τους οραματισμούς και τας δράσεις της υπ’ αυτόν νέας διοικήσεως, και, σεπτή προτροπή, ο Ιερολογ. κ. Παντελεήμων Παπαδόπουλος, Αρχιδιάκονος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, αναφερθείς εις τας εν τω Νέω Κόσμω εκκλησιαστικάς δράσεις προς καλλιέργειαν και διάδοσιν της πατρώας βυζαντινής μουσικής.

Την εκδήλωσιν ετίμησε, μεταξύ άλλων, και ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Ευάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει.
Ακολούθως ο Παναγιώτατος, μετά των Συνοδικών μελών και λοιπών προσκεκλημένων, ηυλόγησε το υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου προσφερθέν δείπνον εν τω εν Θεραπείοις Εστιατορίω «Kıyı», επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτού.