Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα επισκεφτεί την Σμύρνη στις 7-9 Οκτωβρίου

Μετά πλείστης χαράς ανακοινούται ότι, επισκεπτομένη η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος την ευρυτέραν περιοχήν της Ιωνίας κατά το χρονικόν διάστημα 7 – 9 Οκτωβρίου ε.ε., ευχαρίστως απεδέχθη πρόσκλησιν του Σεβ. Ποιμενάρχου ημών, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου όπως επισκεφθή και την Ιεράν Μητρόπολιν και την Ορθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης και ευλογήση Πατριαρχικώς το χριστεπώνυμον πλήρωμα αυτής.

Κατόπιν τούτου, μετ’ αγαλλιάσεως γνωρίζεται εις τα μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης και πάντα Ορθόδοξον Χριστιανόν ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα χοροστατήση εν τω Ιερώ Ναώ Αγίας Φωτεινής κατά τον Όρθρον και την Θείαν Λειτουργίαν, την Κυριακήν 9 Οκτωβρίου 2022.

Καλούνται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Ιεράς Μητροπόλεως όπως προσέλθουν και λάβουν την σεπτήν Πατριαρχικήν ευλογίαν. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα αφιχθή εις τον Ιερόν Ναόν Αγίας Φωτεινής την πρωίαν της ημέρας αυτής και ώραν 9:30 π.μ..

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα επακολουθήση δεξίωσις εις τον αύλειον χώρον του Ναού.