ΦΑΝΑΡΙ: Τι αποφάσισε για την Ρωσική Εξαρχία στην Αφρική

Σε Αγιοποιήσεις και συζήτηση για το μεγάλο θέμα με την Ρωσική Εξαρχία στην Αφρική προχώρησε σήμερα η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Διαβάστε αναλυτικά το ανακοινωθέν από το Φανάρι:

“Συνήλθε σήμερον, 11 ην τ.μ. Ιανουαρίου 2022, η Αγία καί Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς συνεδρίας τού μηνός Ιανουαρίου, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, καθ’ ην:

α) Φιλοτιμία καί προαιρέσει Αυτής, εισηγήσει δε της Κανονικής Επιτροπής, κατετάγησαν εις το Αγιολόγιον της κατ’ Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας οι μαρτυρικώς τελειωθέντες αοίδιμοι Προκάτοχοι Αυτής Οικουμενικοί Πατριάρχαι Κύριλλος Α΄, ο Κρης, ο Λούκαρις, καί Κύριλλος Στ΄, ο Θραξ, μεγάλως υπέρ της αμωμήτου ημών πίστεως αγωνισθέντες.

β) Συζητήσεως γενομένης περί της αντικανονικής εισπηδήσεως της Εκκλησίας της Ρωσσίας εις την δικαιοδοσίαν τού παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, εξεφράσθη ομοφώνως η αδελφική προς αυτό συμπαράστασις της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, επιφυλασσομένης όπως πράξη παν το επ’ αυτή διά την αποκατάστασιν της κανονικής τάξεως εν τη Αφρικανική Ηπείρω”.