Φανάρι για το ζήτημα της Τσεχίας:Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται….

Loading...


Άκαρπη η συνάντηση Οικ. Πατριάρχη-Μητροπολίτη Συμεών
Χωρίς κανένα αποτέλεσμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του διετελέσαντα τοποτηρητή Σεβ. Μητροπολίτη Ολμοούτς κ. Συμεών και τους Επισκόπους Γεώργιο και Ιωακείμ για το φλέγον θέμα της εκκλησίας της Τσεχίας και Σλοβακίας.

Οι αποστάσεις  του κ. Βαρθολομαίου από το εν λόγω ζήτημα  γίνονται ολοένα και εντονότερες.
Σε ανακοίνωσή του το φανάρι αναφέρει: Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐδέχθη, κατόπιν παρακλήσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας, σήμερον, 1ην Μαρτίου 2014, ἀντιπροσώπους αὐτῆς, μετά τῶν ὁποίων αἱ Συνοδικαί Ἐπιτροπαί Κανονική καί ἐπί τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων ἔσχον ὁλοήμερον συνεργασίαν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας νά ἐξευρεθῇ λύσις εἰς τά ἐσωτερικά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας ταύτης, ἐν σχέσει πρός τήν ἐκλογήν τοῦ προκαθημένου αὐτῆς.
Μή ἐπιτευχθείσης ἐν τέλει συμφωνίας, τό θέμα παραμένει ἐκκρεμές, πρός τυχόν περαιτέρω διαπραγματεύσεις ἐπ᾿ αὐτοῦ.Ετικέτες