Το χρονικό της Πατριαρχικής επίσκεψης στην Χίο (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Το απόγευμα της Παρασκευής, 11ης Σεπτεμβρίου, ο Οικ. Πατριάρχης, ανεχώρησεν αεροπορικώς δι᾿ ιδιωτικής πτήσεως εις την νήσον Χίον, ανταποκρινόμενος εις πρόσκλησιν του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου καθώς και των τοπικών Αρχών, ίνα προστή της εορτής της Συνάξεως των εν αυτή διαλαμψάντων Αγίων και ευλογήση την Επαρχίαν ταύτην του Θρόνου.

 Την συνοδείαν του Παναγιωτάτου απετέλουν οι Σεβ. Μητροπολίται Πισιδίας κ. Σωτήριος, Βελγίου κ. Αθηναγόρας και Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος, οι Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονος κ. Ανδρέας και Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου κ. Κύριλλος Συκής, και οι Εντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς των Πατριαρχείων, και κ. Δημήτριος Παΐσιος, εκ μέρους της νεολαίας της Ομογενείας.

Την Α. Θ. Παναγιότητα τον Πατριάρχην, αφιχθέντα εις Χίον υπεδέχθησαν εν τω αεροδρομίω «Όμηρος» μετά των προσηκουσών τιμών ο επιτόπιος Ποιμενάρχης, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιος, εκπροσωπών τον Μακ. Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον Β´ και την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι Σεβ. Μητροπολίται Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος, πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμων, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Επιδαύρου κ. Καλλίνικος, Κληρικοί, ο Εξοχ. κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Υπηρεσιακός Υπουργός Περιβάλλοντος, εκ μέρους της εντίμου Ελληνικής Κυβερνήσεως, και οι Άρχοντες του τόπου.

Η επίσημος υποδοχή Αυτού εγένετο εις την πλατείαν «Βουνακίου» εν τω κέντρω της πόλεως, ένθα ανέμενον Αυτόν ο ι. Κλήρος, και πλήθος λαού. Μετά την προσφώνησιν του Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Βουρνού, Δημάρχου Χίου, και την απάντησιν του Πατριάρχου, συνωμίλησεν Ούτος μετά προσφύγων φιλοξενουμένων εις την νήσον και προσέφερεν εις αυτούς είδη πρώτης ανάγκης, είτα δε άπαντες μετέβησαν πεζή εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου, ένθα ο Πατριάρχης προέστη Δοξολογίας καθ᾿ ην αντηλλάγησαν μεταξύ Αυτού και του Σεβ. Ποιμενάρχου οι ειθισμένοι τη περιστάσει λόγοι. Μετά ταύτα μετέβη εις την έδραν της Περιφερειακής Ενότητος Χίου ένθα εγένετο δεκτός υπό της Ευγεν. κ. Χριστιάνας Καλογήρου, Περιφερειάρχου Βορείου Αιγαίου. Εκείσε τα μέλη της τοπικής αυτοδιοικήσεως, Εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων και πλείστοι άλλοι υπέβαλον τα σέβη των εις τον Πατριάρχην.

 

 

Το εσπέρας, παρετέθη υπό της ως άνω Διοικήσεως προς τιμήν του Παναγιωτάτου επίσημον δείπνον, τη χορηγία της οικογενείας της Ευγεν. κ. Αγγελικής Φράγκου, εν τη επαύλη αυτής εις Καρδάμυλα. 

Την πρωΐαν του Σαββάτου, 12ης τ.μ., ο Παναγιώτατος ωμίλησε κατά την εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ σύναξιν του ι. Κλήρου της Ι. Μητροπόλεως Χίου και προσέφερεν εις αυτούς αναμνηστικά. Ακολούθως προσήλθον εις την έδραν της Μητροπόλεως προς υποβολήν σεβασμάτων και εκζήτησιν της Πατριαρχικής ευχής πολιτιστικοί Σύλλογοι και Σωματεία της Νήσου καθώς και διάφοροι φορείς αυτής και πολυάριθμοι πιστοί.

Την μεσημβρίαν, παρευρέθη εν Κάμπω εις την τελετήν παραδόσεως του βραβείου «Europa Nostra» διά την αναστήλωσιν του αρχοντικού «Αντουάνικον», αντιπροσωπευτικού δείγματος της αρχιτεκτονικής της Χίου, τη παρουσία της Εξοχ. κ. Μαρίνης Λαμπράκη – Πλάκα, υπηρεσιακής Αναπλ. Υπουργού Πολιτισμού, του Εντιμ. κ. Δημάρχου και των συνεργατών του, των και εργασαμένων διά την αναστήλωσιν του αρχοντικού, και πλήθους κόσμου.

Κατά το παρατεθέν εν συνεχεία υπό του κ. Δημάρχου γεύμα εν τω ξενοδοχείω «Αργέντικον», ωμίλησαν ο αμφιτρύων, ο Παναγιώτατος και τη παροτρύνσει Αυτού η μόλις αφιχθείσα εις την Χίον Εξοχ. κ. Βασιλική Θάνου, Υπηρεσιακή Πρωθυπουργός της Ελλάδος.

Το εσπέρας, η Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εις την κώμην Καλλιμασιά, ιδιαιτέραν πατρίδα των εκ των Προκατόχων Του αοιδίμων Οικουμενικών Πατριαρχών Ιωακείμ Β´ και Ιωακείμ Δ´, ένθα ετέλεσε Τρισάγιον διά την ανάπαυσιν των ψυχών των ενώπιον του τάφου Ιωακείμ του Δ´, διαζωγραφήσας ενωρίτερον, κατά την εν τη «Πλατεία Πατριαρχών» υποδοχήν Αυτού, τας προσωπικότητας και την προσφοράν των προς την Εκκλησίαν και το Γένος. Ηκολούθησεν η υπό του Παναγιωτάτου φύτευσις μαστιχοδένδρου εις την περιοχήν των καμμένων Βέσσης και η συνάντησις Αυτού μετ᾽ εθελοντικών ομάδων πυροσβεστών, προσκόπων και άλλων νέων.

 

 

 

Κατά την άφιξίν Του εις τον Ι. Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βέσσης ανέμενε τον Πατριάρχην τιμητικώς η Εξοχωτάτη κ. Πρωθυπουργός και μετά το σύντομον προσκύνημά των μετέβησαν εις την επ᾽ ονόματι του ευκλεούς γόνου του χωρίου τιμωμένην «Πλατείαν Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε´» (Βαλλιάδου) όπου ετελέσθη Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού προ της αποκαλυφθείσης προτομής του. Επηκολούθησεν η εν τω καταλύματι του Πατριάρχου εν τη πρωτευούση της Νήσου ιδιαιτέρα συνάντησις Αυτού μετά της Εξοχ. κ. Βασιλικής Θάνου, Προέδρου του Αρείου Πάγου, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, και το παρατεθέν υπό συγγενών του αοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε´ δείπνον.

 

 

Την Κυριακήν, 13ην Σεπτεμβρίου, ημέραν της εορτής των Αγίων της Χίου, ο Πατριάρχης προέστη της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ, συνιερουργούντων Αυτώ των Σεβ. Μητροπολιτών Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Βελγίου κ. Αθηναγόρου, Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου, Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου, Χίου κ. Μάρκου και του Θεοφιλ. Επισκόπου Επιδαύρου κ. Καλλινίκου.

Κατ᾿ αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμων, η Εξοχ. κ. Αναπλ. Υπουργός Πολιτισμού, Βουλευταί, ο εν Σμύρνη Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος Εντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, αι τοπικαί Αρχαί, εκπρόσωποι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθη πιστών. Μετά την Απόλυσιν ο Παναγιώτατος εχειροθέτησε τον Εξοχ. κ. Γεώργιον Ανωμερίτην, πρώην Υπουργόν, εις το οφφίκιον του Άρχοντος Πρωτεκδίκου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας. Ηκολούθησαν η προσφώνησις του οικείου Ποιμενάρχου και η αντιφώνησις του Πατριάρχου, επικαλεσθέντος επί πάντας την ευλογίαν και προστασίαν των Χίων Αγίων.

 

 

 

Μετά ταύτα ο σεπτός Προκαθήμενος απηύθυνε Μήνυμα προς τους απανταχού ναυτικούς της Νήσου διά του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής Εκκλησίας «Σήμαντρο», επεσκέφθη την τοποθεσίαν Δασκαλόπετρα, την θεωρουμένην ως τόπον διδασκαλίας του Ομήρου, ξεναγηθείς υπό της Ελλογ. κ. Αθηνάς Λουτράρη, Αρχαιολόγου, προσεκύνησεν εις τον Ι. ενοριακόν Ναόν Αγίου Μάρκου Βροντάδου, όπου ηνδρώθη και εχειροτονήθη ο Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, όστις εν συγκινήσει και ευγνωμοσύνη προσεφώνησε τον Παναγιώτατον και παρουσίασεν Αυτώ την μητέρα του Ευγεν. κ. Χρυσάνθην Βασιλάκη. Την μεσημβρίαν ηυλόγησε το παρατεθέν υπό της Ι. Μητροπόλεως επίσημον γεύμα, εν τω ξενοδοχείω «Chandris». Ακολούθως επεσκέφθη κατ᾿ οίκον τον γόνον της Χίου και εν αυτή εφησυχάζοντα Σεβ. Μητροπολίτην πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμονα, συμφοιτητήν Του εν Χάλκη και πολιόν Ιεράρχην της Μητρός Εκκλησίας.

 

 

Το εσπέρας, εγένετο η υποδοχή του Παναγιωτάτου εις την Ι. Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Βυζαντινήν Νέαν Μονήν υπό του Ηγουμένου Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Παπανικολάου και πλήθους πιστών και ετελέσθη η επί τη επισκέψει Δοξολογία εν τω Καθολικώ της Ι. Μονής. Είτα, ο Πατριάρχης κατά την επίσκεψίν Του εις το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» ενεκαινίασε την έκθεσιν ζωγραφικών έργων του Κωνσταντίνου Παρθένη και παρεκάθησεν εις το παρατεθέν υπό της οικογενείας του Εφοπλιστού Εντιμολ. Άρχοντος Εξάρχου κ. Παναγιώτου Τσάκου δείπνον.

Την Δευτέραν, 14ην Σεπτεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, εχοροστάτησε και ωμίλησεν εν τω πανηγυρίζοντι ομωνύμω Ι. Ναώ Καρδαμύλων κατά την Θείαν Λειτουργίαν, εν συγχοροστασία μετά των την προτεραίαν συλλειτουργησάντων Αυτώ αγίων Αρχιερέων, εις το τέλος της οποίας διένειμεν επί μακρόν εις τους εκκλησιασθέντας πιστούς τον ευλογηθέντα βασιλικόν αγιάσας αυτούς διά του Τιμίου Σταυρού.

Ακολούθως, ετέλεσε τον Αγιασμόν εις την μαθητικήν στέγην «Το Σπίτι της Μαρίας» και εξήρε κατά την ομιλίαν Του τας φιλανθρωπικάς και κοινωφελείς δράσεις της οικογενείας Π. Τσάκου, μεθ᾽ ης επεκοινώνησεν εκ του σύνεγγυς κατά το παρατεθέν εν τη επαύλει αυτής νηστήσιμον γεύμα τη συμμετοχή πολλών συνδαιτυμόνων.

Προ της αναχωρήσεως εκ της Χίου, ο Πατριάρχης επεσκέφθη και ηυλόγησε νοσηλευομένους εν τη μονάδι τεχνητού νεφρού του Γεν. Νοσοκομείου «Σκυλίτσειο» και ετέλεσε Τρισάγια υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των οικείων της οικογενείας Παναγιώτου Τσάκου, και των αειμνήστων Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Γεωργίου Λιαδή, Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεως Χίου, και Ανδρέου Αξιωτάκη, διατελέσαντος Προέδρου του «Φάρου Βαρβασίου», αμφοτέρων αποφοίτων της Ι. Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

Εν τέλει, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά της Συνοδείας Αυτού ανεχώρησε προπεμφθείς υπό των επισήμων μετά των προσηκουσών τιμών εκ του Αερολιμένος δι᾿ ιδιωτικής πτήσεως, απευθύνας ενωρίτερον Μήνυμα προς τον λαόν της Χίου διά των Μέσων Γενικής Ενημερώσεως, ευχαριστήσας και ευλογήσας αυτόν, και αφίχθη εις την Πόλιν το εσπέρας, υπαντηθείς υπό του Επιτρόπου Αυτού Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου.

 

 Ετικέτες