Το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Βέλγιο

Loading...


Από τις 29 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα ταξιδέψει στις Κάτω Χώρες.

Συγκεκριμένα, θα επισκεφθεί το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, κατόπιν πρόσκλησης Ρωμαιοκαθολικού Πανεπιστημίου.

Η Μητρόπολη Βελγίου εξέδωσε ανακοίνωση για την επίσκεψη του κ.κ.Βαρθολομαίου, και παράλληλα έκανε γνωστό το πρόγραμμα.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Με μεγάλην χαράν φέρει η Ιερά Μητρόπολις Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου εις γνώσιν πάντων την έλευσιν της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου εις το Βέλγιον και το Λουξεμβούργον από της 29ης Ιανουαρίου έως της 1ης Φεβρουαρίου 2015. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσεκλήθη υπό του Ρωμαιοκαθολικού Πανεπιστημίου της Leuven (KUL), διά να δώση διάλεξιν. Με την ευκαιρίαν ταύτην θα έχη την δυνατότητα να συναντήση και τους ορθοδόξους χριστιανούς των χωρών του Benelux.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ (Promotiezaal KUL, Naamsestraat 22 εις Leuven)

19:30: Έναρξις του Συνεδρίου υπό του Πρυτάνεως του Ρωμαιοκαθολικού Πανεπιστημίου Leuven (KUL) Καθηγητού κ. Rik Torfs.
19:45: Διάλεξις του Επισκόπου της Αμβέρσης κ. Johan Bonny.
20:30: Διάλεξις της ΑΘΠ, του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου με θέμα: “ Η θέωσις εις την Ορθόδοξον Παράδοσιν “.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία και η Β᾽ Βατικάνειος Σύνοδος»
(εις το Πανεπιστήμιον KU Leuven)

9:30 : Εις το Αμφιθέατρον Wolfspoort ή εις το Monet (αναλόγως των εγγεγραμμένων), θα συμμετάσχη Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης εις την ημερίδαν του Οικουμενικού Συνεδρίου το οποίον συνδιοργανώνεται υπό του “Κέντρου Οικουμενικών Ερευνών” του Ρωμαιοκαθολικού Πανεπιστημίου της Leuven (KUL) και του “Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας ο Απόστολος Παύλος Βρυξελλών”. Από 12.10 έως 12.25 Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης θα συσκεφθή ως κατάληξιν του Συνεδρίου ανταλλάσσων σκέψεις επί της σπουδαιότητος της Β᾽ Βατικανείου Συνόδου εν όψει της Αγίας Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΔΙΟΥ 2015
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
(Avenue de Stalingrad 34 – 1000 Bruxelles)

8:30-12:00: Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος θα χοροστατήση κατά τον Όρθρον και την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών (Avenue de Stalingrad, 34 – 1000 Bruxelles).

ΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ STEIGENBERGER (BRUXELLES)
(Avenue Louise 71 -1050 Bruxelles)

13:30: Γεύμα προς τιμήν της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου εις το Ξενοδοχείον Steigenberger, Avenue Louise 71, 1050 Bruxelles.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
(Rue Schlamestée 1A, L-5770 Weiler-la-Tour)

18:30: Πατριαρχική Χοροστασία κατά τον Εσπερινόν εις τον Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Νικολάου Λουξεμβούργου.

 

Άπαντες οι ορθόδοξοι χριστιανοί του Benelux, κληρικοί και λαϊκοί είναι προσκεκλημένοι εις όλας τας ανωτέρω ιστορικάς εκδηλώσεις.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων διά την καλωσύνην σας να διαδώσετε αυτάς τας πληροφορίας εις όλους τους γνωστούς και φίλους σας!».Ετικέτες