Συνέχεια στο “θρίλερ” της διεκδίκησης της νησίδας Λέβιθα, με επιστολή του Δήμου Λέρου στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Loading...


Από την Πέγκυ Ντόκου

“Μήλον της έριδος” έχει γίνει το νησάκι Λέβιθα στα Δωδεκάνησα, ανάμεσα στον Δήμο Λέρου και την Ιερά Μονή Πάτμου. Η υπόθεση έχει μπει στη δικαστική οδό, με το Μοναστήρι, σύμφωνα με πληροφορίες, να εγείρει σοβαρούς ισχυρισμούς για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο νησάκι (εκτάσεως 9.121 χλμ.) το οποίο κατοικείται μόνον από μία οικογένεια εδώ και πολλά χρόνια.

 Ο Δήμος Λέρου θεωρεί ότι τα Λέβιθα είναι “ακατοίκητα” επικαλούμενος δια του δημάρχου κ. Μ.Κόλλια, ότι το Δημόσιο μετά την Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ συμμάχων και Ιταλίας (1947) απέκτησε το νησί Λέβιθα και ακολούθως παραχώρησε την ιδιοκτησία του με Νόμο (3800/1957) στον Δήμο Λέρου. Το θέμα έφερε ο Δήμαρχος Λέρου ως κατεπείγον στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2015, όπου δήλωσε ότι ο Δήμος Λέρου οφείλει να διασφαλίσει την περιουσία του και κατ’ επέκταση την κυριότητα που νομίμως κατέχει επί της της νήσου Λέβιθα για εξήντα περίπου χρόνια.
Η Μονή Πάτμου έχει καταθέσει αγωγή κατά του Δήμου Λέρου επικαλούμενη το ιδιοκτησιακό καθεστώς βυζαντινών χρόνων (με αυτοκρατορικά παραχωρητήρια, “χρυσόβουλους λόγους” των Κομνηνών Αυτοκρατόρων, για τα οποία, ισχυρίζεται ότι έχουν ανανεωθεί και με Σουλτανικά φιρμάνια).
Οι λιγοστοί κάτοικοι στα Λέβιθα είναι κτηνοτρόφοι και έχουν περιορισμένη οικοτουριστική δραστηριότητα.
Πρόσωπα που απηχούν τις απόψεις της Μονής Πάτμου, σχολίασαν ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι αδιαμφισβήτητο, ενώ υπάρχει και νεώτερη νομική γνωμοδότηση από το 2004 σχετικά με τα ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητα της Μονής σε διάφορες περιοχές και νησιά. Να σημειωθεί πάντως ότι κυρίως σε ό,τι αφορά ιδιοκτησιακό καθεστώς που βασίζεται σε ‘χρυσόβουλα’ είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει, αφού ούτε και τα Τουρκικά Δικαστήρια δεν το αμφισβητούν!
Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης αφού η δικάσιμος στην υπόθεση με τον Δήμο Λέρου, έχει οριστεί για τον Σεπτέμβριο του 2015.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

ΠΡΟΣ

την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα

τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

ΦΑΝΑΡΙ

Λέρος, 17 Μαρτίου 2015

Θέμα: αγωγή της Ιεράς Μονής Πάτμου κατά του Δήμου Λέρου αναφορικώς με την αναγνώριση κυριότητος επί της νησίδος «Λέβιθα»

σχετ.: η υπ’ αρ. 24/21-2-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου

Παναγιώτατε,

Δια της παρούσης και υπό την ιδιότητά μου ως νομικού συμβούλου του Δήμου Λέρου, έχω την τιμή να Σας διαβιβάσω τη συνημμένη υπ’ αρ. 24/21-2-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου, με την οποία εκφράζεται η διαμαρτυρία του Δήμου Λέρου προς την Ιερά Μονή Πάτμου, λόγω της απόφασης της τελευταίας να ασκήσει αγωγή κατά του πρώτου αναφορικώς με τη νησίδα Λέβιθα.

Με άπειρο σεβασμό και εκτίμηση

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό με αριθμό 3/21-02-2015, του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου. Αριθμός Απόφασης: 24/2015 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης διαμαρτυρίας, αναφορικά με την αγωγή που κατατέθηκε κατά του Δήμου μας από την Ιερά Μονή Αγίου Θεολόγου Πάτμου». Στη Λέρο σήμερα 21 Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον Πλάτανο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 624/17-02-2015 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο κ. Μπίλλη Νεκτάριο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο κ. Κόλια Μιχαήλ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 68 και 69 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λέρου όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 284 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και επίσης δημοσιεύτηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85). Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εικοσιένα (21) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα έξι (16) και ειδικότερα οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Σοροκάκης Ιωάννης, 2)Μπίλλης Νεκτάριος, 3)Φωτεινός Μιχαήλ, 4)Μεραμπελιώτης Βασίλειος, 5)Ζουμπούλης Γεώργιος, 6)Καρπαθάκης Νικόλαος, 7)Καστή Μαρία, 8)Μπαλαμπάνης Ευάγγελος, 9)Κοκκίνη Φωτεινή, 10)Μαχαίρας Νικήτας-Παναγιώτης, 11)Κοντραφούρης Μιχαήλ, 12)Λουλουδιάς Στυλιανός, 13)Κουμπάρος Παναγιώτης, 14)Ζαχαρίου Δημήτριος, 15)Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή και 16)Μαυρουδής Αντώνιος-Μιχαήλ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1)Κωνσταντινίδης Ιωάννης, 2)Παπαφώτη- Βασιλάκου Μαρία, 3)Κοντραφούρης Αντώνιος, 4)Παυλής Γεώργιος και 5)Ασβεστάς Ευάγγελος. Ο κ. Δήμαρχος παρίσταται και μετέχει στη συνεδρίαση και επίσης παραβρίσκεται ο υπάλληλος του Δήμου Νίκος Δ. Γαρυφαλλής, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε στο Σώμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού πρώτα σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), αρχικά αποφασίστηκε ομόφωνα από τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους πως το θέμα είναι κατεπείγον και συζητείται πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το θέμα αναφορικά με την αγωγή που κατατέθηκε κατά του Δήμου μας από την Ιερά Μονή Αγίου Θεολόγου Πάτμου, με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί η Ιερά Μονή ως κυρία, νομέας και κάτοχος της νήσου Λέβιθα. Εν συνεχεία ο κ. Δήμαρχος με γνώμονα το γεγονός ότι ο Δήμος μας οφείλει να διασφαλίσει την περιουσία του και κατ’ επέκταση την κυριότητα που νομίμως κατέχει επί της της νήσου Λέβιθα για εξήντα περίπου 1 χρόνια, πρότεινε τη λήψη απόφασης, με την οποία θα εκφράζεται η διαμαρτυρία μας για την παραπάνω εξέλιξη και εν συνεχεία η εν λόγω απόφαση να διαβιβασθεί από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου μας προς τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος ενδεχομένως να μην έχει σχετική ενημέρωση επί του ανωτέρω θέματος. Ο Πρόεδρος στη συνέχεια απηύθυνε το λόγο στους παριστάμενους Δημοτικούς Συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του θέματος και ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις και θέσεις των παριστάμενων μελών του Σώματος. Κλείνοντας ο Πρόεδρος κήρυξε την περαίωση της παραπάνω διαδικασίας, καλώντας παράλληλα το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Την αγωγή που κατατέθηκε κατά του Δήμου μας από την Ιερά Μονή Αγίου Θεολόγου Πάτμου. 4. Την εισήγηση και πρόταση του κ. Δημάρχου. 5. Τις παρατηρήσεις και θέσεις των παριστάμενων μελών του. 6. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Αποφασίζει Ομόφωνα Και εκφράζει τη διαμαρτυρία του αναφορικώς με την αγωγή που κατατέθηκε κατά του Δήμου μας από την Ιερά Μονή Αγίου Θεολόγου Πάτμου, με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί η Ιερά Μονή Αγίου Θεολόγου Πάτμου ως κυρία, νομέας και κάτοχος της νήσου Λέβιθα. Ομοίως αποφασίζεται πως ο Δήμος μας θα πράξει όπως οφείλει, τα δέοντα που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσει την περιουσία του και κατ’ επέκταση την κυριότητα που νομίμως κατέχει επί της νήσου Λέβιθα. Τέλος αποφασίζεται όπως η παρούσα απόφαση διαβιβασθεί αρμοδίως από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου μας προς τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος ενδεχομένως να μην έχει σχετική ενημέρωση επί του ανωτέρω θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2015.

Ακριβές Απόσπασμα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο Πρόεδρος Μπίλλης Νεκτάριος

 Ετικέτες