Σε παρεκκλήσι της ρωσικής διπλωματικής αποστολής ο Οικ. Πατριάρχης

Loading...


Στο παρεκκλήσι της ρωσικής διπλωματικής αποστολής στην Πόλη χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σήμερα το πρωι….

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Φαναρίου: 

Tο εσπέρας της Δευτέρας, 2ας αρξαμένου μηνός Ιουνίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης μετά της συνοδείας Αυτού επέστρεψεν εκ Τιράνων εις την έδραν Αυτού. Χρονικόν της Πατριαρχικής επισκέψεως εις Αλβανίαν δημοσιευθήσεται αργότερον.
Την πρωΐαν της Τρίτης, 3ης ιδίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό των σεβασμίων μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, συνεδριαζούσης κατά τας ημέρας ταύτας, μετέβη και εχοροστάτησεν εν τω εν Βαθυρρύακι (Büyükdere) Παρεκκλησίω της ενταύθα διπλωματικής αποστολής της Ρωσσικής Ομοσπονδίας, τω τιμωμένω επ̉ ονόματι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, επί τη μνήμη αυτών κατά το Ιουλιανόν ημερολόγιον.
Εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης ωμίλησε προς τους εκκλησιασθέντας, μεταγλωττίζοντος του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, εν συνεχεία δε ο Γενικός Πρόξενος Εντιμ. κ. Alexey Erkhov εδεξιώθη τον Πατριάρχην και τους Συνοδικούς Ιεράρχας διά πλουσίου κυλικείου εν τω κήπω του θερέτρου.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος επί τη εκλογή του νέου Προέδρου της Ουκρανίας Εξοχ. κ. Petro Oleksiyovych Poroshenko απέστειλε προς αυτόν συγχαρητήριον Μήνυμα ευχηθείς και ευλογήσας δι̉ αυτού ολόκληρον τον Ουκρανικόν λαόν, εκχριστιανισθέντα υπό της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης και το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εξεπροσωπήθησαν υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου κατά την εν τω Πανεπιστημίω Ιωαννίνων γενομένην εορταστικήν εκδήλωσιν επί τη 50ετηρίδι αυτού, τη 30η λήξαντος μηνός Μαΐου. Ετικέτες