Ο Πρόεδρος της Κύπρου στον Οικ. Πατριάρχη (ΦΩΤΟ)

Loading...


Xθες, 24 Μαϊου, ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης είχε συνάντηση με τον Οικ. Πατριάρχη. Αναλυτικά:

Την μεσημβρίαν της Τρίτης, 24ης Μαΐου, ο Πρόεδρος της Κύπρου Εξοχ. κ. Νικόλαος Αναστασιάδης, παρεπιδημών εις την Πόλιν διά την Διάσκεψιν Κορυφής του Ο.Η.Ε., προσήλθεν εις τα Πατριαρχεία, συνοδευόμενος υπό της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Άντρης και της θυγατρός των Ευγεν. κ. Έλσας, των Εντιμ. κ. κ. Νικολάου Χριστοδουλίδου, Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Μαρίου Κουντουρίδου, Πρέσβεως – Διευθυντού Εθιμοτυπίας, Ανδρέου Ιγνατίου, Μονίμου Αντιπροσώπου εις τον Ο.Η.Ε. εν Γενεύη, Παντελεήμονος Παντελίδου, στελέχους του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, και της Ευγεν. κ. Χριστιάνας Τζήκα, και εγένετο δεκτός μετά των προβλεπομένων τιμών.

Ο Εξοχ. κ. Πρόεδρος, προσκυνήσας εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, εγένετο δεκτός υπό της Α. Θ. Παναγιότητος του Πατριάρχου και μελών της ενταύθα σεβασμίας Ιεραρχίας εν τη Αιθούση του Θρόνου, ένθα διεξήχθη μεταξύ των δύο πλευρών εγκάρδιος συνομιλία, συνεχισθείσα κατ᾿ ιδίαν μεταξύ της Α. Θ. Παναγιότητος και του υψηλού Αυτής επισκέπτου εις το Πατριαρχικόν Γραφείον.

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Αιδεσιμ. κ. Olav Fykse Tveit, Γενικόν Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Τον Εξοχ. κ. Mario Giro, Υφυπουργόν Εξωτερικών της Ιταλίας, συνοδευόμενον υπό του Εξοχ. κ. Luiggi Mattiolo, Πρέσβεως της Ιταλίας εν Αγκύρα, και του Ελλογ. Δρος κ. Marco Impagliazzo, Προέδρου της ΡΚαθολικής Κοινότητος «Sant Egidio».
– Τους Εντιμ. κ. κ. Faisal A. Bin Muammar, Γεν. Γραμματέα του εν Βιέννη Κέντρου διά τον διαθρησκειακόν διάλογον (KAICIID), Σοφολ. Ραββίνον κ. David Rosen, Διευθυντήν Διαθρησκειακών υποθέσεων του Αμερικανοεβραικού Συμβουλίου, Ελλογ. κ. Mohammad Sammak, Γεν. Γραμματέα της Επιτροπής Διαλόγου Χριστιανών και Μουσουλμάνων Λιβάνου, και Ελλογ. κ. Mohammed Abu – Nimer, Σύμβουλον του ως άνω Κέντρου.
– Τον Εντιμ. κ. Ευστάθιον Λιανόν Λιαντήν, Ειδικόν Γραμματέα θρησκευτικής διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος.
* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
– Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, κατά τα εγκαίνια του Γραφείου του Εντιμ. κ. Toros Alcan, Εκπροσώπου των μη Μουσουλμανικών Ιδρυμάτων παρά τω Συμβουλίω της Γεν. Διευθύνσεως Βακουφίων εν Αγκύρα, την Δευτέραν, 23ην Μαΐου.
– Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Μητροπολίτου πρώην Μπουένος Άιρες Γενναδίου, εκ του Ι. Ναού Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, την Τρίτην, 24ην Μαΐου.
– Υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Αλικαρνασσού κ. Αδριανού, κατά την επί τη περατώσει των ανακαινιστικών έργων του εν Σισλί Ι. Ναού Αγίου Ιωάννου της Ρίλας και των παρ᾿ αυτώ εγκαταστάσεων, της ενταύθα Βουλγαρικής Παροικίας εκδήλωσιν, ως και κατά τα εγκαίνια της εκθέσεως φωτογραφιών εν τω εν Βαλατά πολιτιστικώ κέντρω αυτής, τη παρουσία του Εξοχ. κ. Boyko Borisov, Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, την Δευτέραν, 23ην τ.μ. .

 

 

 tilegrafima.gr