Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας επισκέφτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Πέμπτη, 23 Απριλίου, ο κ. Tony Abbott, Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, επεσκέφθη την Α. Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο, συνοδευόμενος υπό του εν Αγκύρα Πρέσβεως της Χώρας Εξοχ. κ. James Larson, των Εντιμ. κ. κ. Michael Thawley και Andrew Shearer και της Ευγεν. κ. Lynette Wood, συνεργατών αυτού.

Κατά την συνομιλίαν εν τω επισήμω Πατριαρχικώ Γραφείω παρέστησαν οι Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος, Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και Τριτεύων κ. Νήφων.

Τω υψηλώ επισκέπτη απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί, προσεκύνησε δε ούτος και εις τον Π. Πατριαρχικόν Ναόν κατά την εκ των Πατριαρχείων αναχώρησίν του.

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Δωρόθεον Χαρτοματζίδην, εκ της Ι. Μητροπόλεως Κοζάνης.
– Τον Οσιώτ. Ιερομόναχον κ. Αρτέμιον, εξ Αγίου Όρους, μετά των Ελλογ. κ. Νικολάου Παπαξάφη, Διευθυντού της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, κ. Ράλλη Τζημάκα, Καθηγητού, και των εφετεινών τελειοφοίτων αυτής.
– Τον Εντιμολ. κ. Ιωάννην Κιοσόγλου, Άρχοντα Έκδικον, Δικαστήν, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Αντωνίου, Ιατρού, εξ Αυστραλίας.
– Την Εξοχ. κ. Reneta Indjova, πρώην Πρωθυπουργόν της Βουλγαρίας, μεθ᾿ ομίλου προσκυνητών.
– Τον Εξοχ. κ. Sergey Naryshkin, Πρόεδρον της Ρωσσικής Δούμας, συνοδευόμενον υπό των Εξοχ. κ. Andrey Karlov, Πρέσβεως της Ρωσσικής Ομοσπονδίας εν Αγκύρα, Εντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γεν. Προξένου ενταύθα, και συνεργατών αυτού.
– Τον Εντιμ. κ. Ευστάθιον Παλάσσην, Αντιπρόεδρον του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου της Ι. Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ευαγγελίας και οικείων αυτών.

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά την διοργανωθείσαν υπό του Ιδρύματος «Anadolu Kültür» συναυλίαν, εν τω εν Harbiye Συνεδριακώ Κέντρω «İstanbul Kongre Merkezi» το εσπέρας της Τετάρτης, 22ας Απριλίου. 

 

 

 Ετικέτες