Ο Οικ. Πατριάρχης τίμησε την εθνική εορτή των ΗΠΑ

Loading...


Ο Οικ. Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, το εσπέρας της Τετάρτης, 1ης Ιουλίου, ετίμησε διά της υψηλής Αυτού παρουσίας την επί τη εθνική εορτή των Η.Π.Α. δοθείσαν δεξίωσιν, εν τω εν Σωσθενίω Γεν. Προξενείω αυτών, και συνεχάρη τω Εξοχ. κ. John R. Bass, Πρέσβει εν Αγκύρα, και τω Εντιμ. κ. Charles F. (Chuck) Hunter, Γεν. Προξένω εν τη Πόλει.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, την Κυριακήν, 5ην Ιουλίου, εκκλησιάσθη από του Ι. Βήματος του Π. Πατριαρχικού Ναού κατά την Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Μετά την απόλυσιν, ο Παναγιώτατος ωμίλησε προς τους εκκλησιασθέντας πιστούς εκ της ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Αθανασίου Χατζή, και τους λοιπούς εξ Ελλάδος και εξ Αμερικής προσκυνητάς και διένειμεν εις αυτούς το αντίδωρον και σταυρούς εις ευλογίαν.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν και Δράμας κ. Παύλον.
– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Μωκησσού κ. Δημήτριον, εκ Σικάγου, μετά του Εντιμολ. κ. Αριστείδου Μπαλούρδου, Άρχοντος Υπομνηματογράφου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, και των οικείων αυτού.
– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον.
– Τούς Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Παχώμιον και Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Μελέτιον, εκ Βουλγαρίας.
– Τον Οσιολ. ΡΚαθολικόν ιερέα κ. Claudio Monge, εκ του Τάγματος των Δομηνικανών, εντεύθεν.
– Τον Εντιμολ. κ. Γεώργιον Ζυμάρην, Άρχοντα Προστάτην των Γραμμάτων, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αρχοντούλας, εξ Αμερικής.
– Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Πατούλην, Δήμαρχον Αμαρουσίου, Πρόεδρον του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρον της Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρική Ένωσις Δήμων Ελλάδος), μετά του Εντιμ. κ. Ιωάννου-Μαρίου Τσαλτά, συνεργάτου αυτού.
 

– Τον Ελλογ. κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκην, Αναπληρωτήν Καθηγητήν και Πρόεδρον του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, επί κεφαλής των συμμετασχόντων εις την συγκληθείσαν εν τη Ι. Θεολογική Σχολή Χάλκης Μουσικολογικήν συνάντησιν.
– Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Ράπτην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Betty και των υιών των Εντιμ. κ. Πέτρου και κ. Ανδρέου, εξ Αυστραλίας.
– Τον Εντιμ. κ. Dragoljub Garić, Θεολόγον, εκ Σερβίας.
– Τον Εντιμ. κ. Αριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά της συζύγου αυτής Ευγεν. κ. Δεσποίνης, εκ Κύπρου.
– Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Χρηστίδην, στέλεχος του Ναυτιλιακού Ομίλου «Danaos Managment», εξ Αθηνών, υποβαλόντα τας ευγνώμονας ευχαριστίας αυτού τε και της οικογενείας του επί τη εκφρασθείση Πατριαρχική συμπαθεία επί τω θανάτω της μάμμης αυτού αειμνήστου Όλγας Κ. Χρηστίδου.
– Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Νικολαΐδην, εκ των Γραμματέων των Πατριαρχείων, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Κυριακής και του υιού αυτών, επικαλεσθέντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τη βαπτίσει αυτού, συνοδευομένους υπό της αναδόχου αυτού Ευγεν. Δίδος Ευφροσύνης Ιορδάνογλου, εντεύθεν.
– Τον Εντιμ. κ. Πρόδρομον Πουσκιούλογλου, εξ Αθηνών.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά την βάπτισιν του τέκνου του ζεύγους Παναγιώτου και Κυριακής Νικολαΐδου, τελεσθείσαν εν τω Ι. Ναώ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Βαβεοχωρίου, την Κυριακήν, 5ην Ιουλίου. Ετικέτες