Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Βουδαπέστη

Loading...


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανεχώρησε σήμερα το απόγευμα με προορισμό τη Βουδαπέστη και μεταξύ άλλων θα δει και τον πρωθυπουργό της χώρας Βίκτορ Ορμπαν, ο οποίος προ διετίας είχε συγκλονίσει με μια σπουδαία ομιλία του για τον Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία. Ίσως πρόκειται για έναν από τους τελευταίους κατά συνείδησην και όχι κατ΄επίφασιν Ορθόδοξους ηγέτες της….πολυπολιτισμικής πλέον Ευρώπης. 

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Φαναρίου: 

Το εσπέρας της Κυριακής, 2ας ιδίου, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νήφωνος Τσιμαλή και του Αρχικλητήρος Αυτού Εντιμ. κ. Συμεών Φραντζελά, ανεχώρησεν αεροπορικώς διά Βουδαπέστην προκειμένου ίνα συναντηθή μετά των Εξοχ. κ. János Áder, Προέδρου της Ουγγαρίας, και κ. Viktor Orbán, Πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος και προσεκάλεσε τον τον Παναγιώτατον να επισκεφθή την χώραν αυτου.
Κατά την απουσίαν του Παναγιωτάτου Επίτροπος Αυτού ωρίσθη ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων. Ο Πατριάρχης θα επιστρέψη, συν Θεώ, εις την έδραν Αυτού, την Τρίτην, 4ην ιδίου.

* * *

Κατά τα λοιπά: 

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επεσκέφθη τον εν τη κλινική Osmanoğlu νοσηλευθέντα Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Ευάγγελον και εξέφρασεν αυτώ τας αδελφικάς Αυτού ευχάς διά ταχείαν ανάρρωσιν.

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Παρασκευήν, 28ην Φεβρουαρίου, εχειροθέτησε τον Οσιώτ. Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου κ. Κύριλλον Πέντεν, Καθηγούμενον της εν Πάτμω Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού, εις το οφφίκιον του Πνευματικού, εν τη Αιθούση της Παναγίας, προσφωνήσας αυτόν καταλλήλως.
1

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 1ης Μαρτίου, καθ’ ον παρέστησαν όμιλοι μαθητών εκ της περιοχής Θεσσαλονίκης, προς ούς και ωμίλησεν ο Παναγιώτατος, ενώ παρέστη Ούτος συμπροσευχόμενος από του Ι. Βήματος του Π. Πατριαρχικού Ναού, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής της Τυρινής, 2ας ιδίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ.
Κατά την Θείαν ταύτην Λειτουργίαν ανεγνώσθη υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ο Κατηχητήριος Λόγος Αυτού, επί τη εισόδω εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.
Μετά την απόλυσιν ο Παναγιώτατος ανέγνωσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αειμνήστου Μαριάνθης Ζηζιούλα, μητρός του Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου, εν συνεχεία δε ο Πατριάρχης ωμίλησε προς τους εκκλησιασθέντας ομίλους μαθητών και προσκυνητών εξ Ελλάδος και Γεωργίας, ευχηθείς εις άπαντας καλήν Τεσσαρακοστήν.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ιωάννην, Ακαδημαικόν, Διευθυντήν του εν Αθήναις Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Εμμανουήλ.
Τον Σεβ. Μητροπολίτην Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμον, μετά του Πρωτοσυγκέλλου αυτού Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ειρηναίου Λαφτσή και του Εντιμ. κ. Θεοφάνους Ματζώρου.
Τούς Σεβ. Αρχιερείς της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, μεθ’ ομίλου Κληρικών και λαικών.
-Τον Σεβ. Μητροπολίτην Κυρηνείας κ. Χρυσόστομον, μετά του Ιερολ. Διακόνου κ. Δημητρίου Κούτσιου και του Εντιμ. κ. Σάββα Πραστίτου.
– Τον Οσιωτ. Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου κ. Κύριλλον Πέντεν, Καθηγούμενον και Πατριαρχικόν Έξαρχον Πάτμου, μετά των Οσιωτ. Ιερομονάχων κ. Σεραφείμ και κ. Θωμά, εκ των αδελφών αυτής, και του Ελλογ. κ. Ευσταθίου Κότορου, Σχολάρχου της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής.
– Τον Αιδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, εκ Γενεύης.
– Την Οσιωτ. Μοναχήν Θεοξένην, Ηγουμένην της εν Χανίοις Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής, μετά της Οσιωτ. Μοναχής Θεοτίμης, εκ των αδελφών αυτής.
– Τον Εντιμολ. κ. Δημήτριον Αθανάσωφ, Άρχοντα Μ. Πρωτέκδικον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Δωροθέας.
– Τον Εξοχ. κ. Thomas Kufen, Βουλευτήν της Βορείου Ρηνανίας και Βεστφαλίας Γερμανίας.
– Την Ευγεν. κ. Andriana Octavia Ciamba, Γεν. Πρόξενον της Ρουμανίας ενταύθα, μετά της θυγατρός αυτής Θεοδώρας.
– Την Ευγεν. κ. Τριανταφυλλιάν Λαγοσπύρη-Πίκουλα, μετά του Εντιμ. συζύγου αυτής, εκ Θεσσαλονίκης, και του Εντιμ. κ. Ανδρέου Μορφιάδου, εντεύθεν.
– Όμιλον Καθηγητών και μαθητών εκ του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών, του 1ου Λυκείου Καστορίας και του 1ου Γενικού Λυκείου Επανωμής Θεσσαλονίκης και του 106ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.
– Τον Εντιμ. κ. Rafet Erinç, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Sevgi και της θυγατρός αυτών Ευγεν. κ. Ayşe, εντεύθεν.
– Τούς Εντιμ. κ.κ. Mustafa Yılmaz και Faruk Büyük, εκ Ξάνθης.
– Την Φιλόπτωχον Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, υπό την προεδρίαν του Ελλογιμ. κ. Θεοδώρου Δαρδαβέση, Καθηγητού Πανεπιστημίου, ον ο Πατριάρχης συνεχάρη και ηυχήθη τα εικότα διά τα επί θύραις ονομαστήρια αυτού. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ανεκήρυξε τον Πατριάρχην επίτιμον Πρόεδρον αυτής και επέδωκεν Αυτώ το σχετικόν δίπλωμα εις εκτέλεσιν προειλημμένης αποφάσεως του Δ.Σ. .
– Τον Εντιμ. κ. Παύλον Παπαδημητρίου, Δημοσιογράφον, εξ Αθηνών.
– Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Χολέβαν, Επιχειρηματίαν, μετά των θυγατέρων αυτού Ευγεν. δίδων Γεωργίας και Ευλαμπίας και του Εντιμ. κ. Ιωάννου Καντζίου, εξ Αγρινίου.Ετικέτες