Ο Κωνσταντίας Βασίλειος της Εκκλησίας της Κύπρου χοροστάτησε χθες στο Φανάρι

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος του Π. Πατριαρχικού Ναού κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 16ης Αυγούστου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κωνσταντίας-Αμμοχώστου κ. Βασιλείου, μετά την απόλυσιν της οποίας ηυλόγησε τους εκκλησιασθέντας προσκυνητάς εκ Κύπρου και Κρήτης, αναφερθείς εις τας εμπειρίας και τα βιώματα εκ της κατά την προτεραίαν αισίως πραγματοποιηθείσης και εφέτος, χάριτι Θεού, δι᾽ έκτην φοράν Πατριαρχικής προσκυνηματικής ιεραποδημίας εις την ιστορικήν Μονήν Παναγίας Σουμελά Πόντου.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανον.

– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Συνάδων κ. Διονύσιον, Επόπτην της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά των Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Παναρέτου Ψαραύτη και Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπεργκέ και των Εντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Οζκουρκούτη, Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος Παναγίας της Σούδας Εγρίκαπου, και Ηλία Γιόφογλου, Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαλίνου, και μελών των Επιτροπών, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί ταίς πανηγύρεσι των Ιερών αυτών Ναών.

– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιον, Διευθυντήν του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Αθήναις.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Θεόκλητον Παντελίδην, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, μετά του Εντιμ. κ. Γεωργίου Παπαχρήστου, Οικονομολόγου, εξ Αθηνών.

– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ραφαήλ Σιδέρην, Εκπαιδευτικόν, εκ Ρόδου, μετά του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Ριζοπούλου, Δημοσιογράφου-Συγγραφέως, εξ Αθηνών.
– Τον Ελλογ. κ. Jeffrey Dean Wooley, Διευθυντήν του εν Beşiktaş της Πόλεως εκπαιδευτικού ιδρύματος «MEF INTERNATIONAL SCHOOLS», μετά της Ελλογ. κ. Ελένης Αρμάου, Καθηγητρίας Ειδικής Αγωγής εν αυτώ.

– Tούς Εντιμ. κ.κ. Ανδρέαν Κοφτερόν, Μηχανολόγον-Διαχειριστήν της Ναυτιλιακής Εταιρείας «RUNING ON WAVES LTD», εκ Κύπρου, και Rouben Ruskhryakov, Ιδιοκτήτην της Ιατρικής Εταιρείας «ARISPRO.RU», εκ Μόσχας.
– Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Διαμάντογλου, Περιβαλλοντολόγον-Μηχανικόν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαρίας, και των τέκνων αυτών Άννης και Όλγας, εξ Αμερικής.

– Τούς αυταδέλφους Κωνσταντίνον και Δημήτριον Φωκά, μαθητάς, εκ Σαντορίνης.
– Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Κουφοπούλου, εντεύθεν, εξαιτησαμένην την Πατριαρχικήν ευχήν επί τοις ονομαστηρίοις αυτής.

– Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Οζκουρκούτην, εκ των Γραμματέων, και τον Εντιμ. κ. Μάριον Ταρίναν, εκ των Κλητήρων των Πατριαρχείων. Ετικέτες