Οι συναντήσεις του Οικ. Πατριάρχη και το τρισάγιο για τον προκάτοχό του

Loading...


Την Τετάρτην, 2αν τ. μ., η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, μετέβη εις Χάλκην και ανήλθεν εις την επί του Λόφου της Ελπίδος Ιεράν Μονήν Αγίας Τριάδος, ένθα έψαλε τρισάγιον προ του τάφου του εκ των προκατόχων Αυτού αοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρού Κωνσταντίνου Εʹ, όπισθεν του ιερού Βήματος του Καθολικού της Μονής, επί τη συμπληρώσει εκατονταετίας από της εν Κυρίω κοιμήσεως αυτού, διανυκτερεύσας δ̉ εν αυτή κατήλθε την επομένην εις Φανάριον.

 

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, ετίμησε διά της υψηλής Αυτού παρουσίας το εν τοις Χρυσοβεργείοις διοργανωθέν υπό των Συλλόγων αποφοίτων της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, Ιωακειμίου Παρθεναγωγείου, Ζαππείου και Ζωγραφείου Λυκείων, πνευματικόν μνημόσυνον εις μνήμην του μ. Αδαμαντίου Στ. Ανεστίδου, διετελέσαντος Προέδρου της Εταιρείας Μελέτης της καθ̉ ημάς Ανατολής, το εσπέρας της Πέμπτης, 3ης Απριλίου.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, Πρωτοσύγκελλον της Ι. Μητροπόλεως Δέρκων, τους Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρους κ. Ευάγγελον Γρηγοριάδην, Ιερατικώς Προιστάμενον της Κοινότητος Αγίου Φωκά Μεσαχώρου, και κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Εφημέριον της Ι. Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, και τον Εντιμ. κ. Ευάγγελον Μπαζγκάρλο, Οικονόμον των Πατριαρχείων, προς εκζήτησιν της αγίας Πατριαρχικής ευχής και ευλογίας, επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτών.
– Τον Ελλογιμ. κ. Πέτρον Βασιλειάδην, Ομότιμον Καθηγητήν του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Θεσσαλονίκη Κέντρου Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου», μετά των Εντιμ. κ.κ. Ιορδάνου Ν. Μαντζαρίδου, Ηλιού Λουλούδα και Χαραλάμπους Σεραφειμίδου, εκ Θεσσαλονίκης.  

– Τον Εντιμ. κ. Rahmi Koç, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.
– Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χρυσόστομον Νάσσην, Επίκουρον Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, μετά του Ελλογιμ. κ. Θεοδώρου Γιάγκου, Καθηγητού εν αυτή.
-Τον Εντιμολ. κ. Αντώνιον Παριζιάνον, Άρχοντα Λαμπαδάριον της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως-Καθηγητήν, μετά της οικογενείας αυτού.
– Την Ελλογ. κ. Αικατερίναν Δαλακούρα, Καθηγήτριαν του Πανεπιστημίου Κρήτης.
– Ομίλους Καθηγητών και μαθητών εκ του Επαγγελματικού Λυκείου Καλαμπάκας, του Γενικού Λυκείου Κροκεών Λακωνίας, και του 12ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης.
– Την Ελλογ. κ. Ευαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν της Πρωτοβαθμίου Εκπαιδεύσεως του Ζαππείου, προς εκζήτησιν της αγίας Πατριαρχικής ευχής και ευλογίας, επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτής.
– Τούς Εντιμ. κ.κ. Αντώνιον Κουζούνην, Πρόεδρον της Οργανώσεως AHEPA, εκ Τέξας, Σάββαν Στεφανίδην, Βασίλειον Μωσαΐδην, μέλη αυτής, και Αναστάσιον Μαστρογιάννην, εκ Θεσσαλονίκης.
-Τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Δούκοβιτς, εντεύθεν.
– Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Νετζίπογλου, εντεύθεν.
– Τον Εντιμ. κ. Χρήστον Κουζούλην, εκ Θεσσαλονίκης.
– Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Μπουλούδαν, πρώην Νεωκόρον των Πατριαρχείων, εντεύθεν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αθηνάς. Ετικέτες