Οι Ουκρανοί τίμησαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος, από του Ι. Βήματος του Π. Πατριαρχικού Ναού, κατά την Θ. Λειτουργίαν της Κυριακής, 19ης Ιανουαρίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου.

Απονομή τιμητικής διακρίσεως εις την Α.Θ.Παναγιότητα

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Κυριακήν, 19ην τ.μ., εδέχθη εξαμελή Αντιπροσωπείαν εξ Ουκρανίας, υπό την ηγεσίαν του εν Αγκύρα Πρέσβεως αυτής Εξοχ. κ. Sergiy Korsunsky, όστις εξ ονόματος του Προέδρου της Χώρας αυτών Εξοχ. κ. Victor Yanukovitch επέδωκεν Αυτώ «το παράσημον της ελευθερίας διά την δραστηριότητα και Πατριαρχικήν Αυτού διακονίαν εν ονόματι της Παγκοσμίου Ορθοδοξίας, ως και επί τη ευκαιρία της 1025ης επετείου του Βαπτίσματος των Ρως του Κιέβου», ως επί λέξει αναφέρει το σχετικόν επίσημον έγγραφον.

* * *
Το απόγευμα της ιδίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου Πατριάρχου Βασιλείου του Γ’, προ του τάφου αυτού, δεηθείς ωσαύτως υπέρ αναπαύσεως των ψυχών και των αοιδίμων Πατριαρχών Μαξίμου του Ε’ και Νεοφύτου του Η’, ως και των αειμνήστων Μητροπολιτών Λαοδικείας Μαξίμου, Σάρδεων Μαξίμου, Σταυρουπόλεως Μαξίμου, Καθηγητού και Σχολάρχου Αυτού εν τη Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, Κολωνείας Γαβριήλ, Παμφίλου Γερασίμου, Ευχαΐτων Τιμοθέου και Απαμείας Βασιλείου.
Εν συνεχεία, ο Παναγιώτατος έκοψε την Αγιοβασιλόπιτταν της Ι. Μονής και ηυλόγησε τας Οσιωτάτας Μοναχάς, τους εκ των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής Εντιμοτάτους κ. Πέτρον Σαμαντζήν και κ. Μηνάν Παπαγεωργίου και τους λοιπούς εν τη Μονή διακονούντας, ευχηθείς εις άπαντας ευλογημένον παρά Κυρίου το νέον έτος.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:

– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιον εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
-Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Εμμανουήλ.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, εξ Αμερικής.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιον, μετά του Ελλογ. Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, νέου Διευθυντού της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, και της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Αικατερίνης.
– Τον Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονον κ. Μάξιμον, προς εκζήτησιν της αγίας Πατριαρχικής ευχής και ευλογίας, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον του Οικουμενικού Θρόνου κ. Αλέξανδρον Καρλούτσον, εκ της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής, μετά της συζύγου αυτού Ευλαβ. κ. Ξανθίππης.
– Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Βασιλειάδην, Γενικόν Αρχιερατικόν Επίτροπον της Ι. Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, μετά προσκυνητών εκ του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής.
– Τον Ιερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Γρηγόριον Φραγκάκην, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τοις επικειμένοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Τούς Εντιμ. κ.κ. Αθανάσιον Κορτίδην και Αντώνιον Στέλιαν, Γραμματείς των Πατριαρχείων, Αντώνιον Νακόπουλον και Αθανάσιον Ανανάν, Υπαλλήλους αυτών, προς εκζήτησιν της αγίας Πατριαρχικής ευχής και ευλογίας επί τοις ονομαστηρίοις αυτών.
– Τον Εντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Επιχειρηματίαν, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Nervin, Καθηγητρίας, εντεύθεν.

* * *
Εξεπροσωπήθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου, κατά την εν τω Ιερώ Καθεδρικώ Ναώ Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, επί τοις ονομαστηρίοις του οικείου Ποιμενάρχου, το Σάββατον, 18ην Ιανουαρίου.

Εξεπροσωπήθη ωσαύτως κατά:

-Την τελετήν κοπής της πίττας του Συνδέσμου Υποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικών ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ), εν τη εν Σισλή Κονοτική Αιθούση της ενταύθα Βουλγαρικής Παροικίας, το Σάββατον, 18ην ιδίου.
– Την εν τω Συνεδριακώ Κέντρω Lütfi Kırdar διοργανωθείσαν υπό διαφόρων ενταύθα Ιδρυμάτων εκδήλωσιν, επ’ευκαιρία των γενεθλίων του ιδρυτού του Ισλάμ, αυθημερόν το εσπέρας.
– Την κηδείαν της αειμνήστου Ευφροσύνης Ε. Ξενιάδου, εκ του Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Ταταούλων, την Κυριακήν, 19ην ιδίου.
– Την τελετήν κοπής της Αγιοβασιλόπιττας του Μορφωτικού και Φιλανθρωπικού Συνδέσμου Ιμβρίων, εν τη Κοινοτική Αιθούση του Ι. Καθεδρικού Ναού Εισοδίων Θεοτόκου Σταυροδρομίου, αυθημερόν το εσπέρας.Ετικέτες