Μέσα σε ένα χρόνο Αρχιεπίσκοπος ο Χαριουπόλεως Ιωάννης στις παροικίες Ρωσσικής παραδόσεως της Δ. Ευρώπης

Loading...


Σε μια κίνηση με νόημα προχώρησε το Φανάρι δίνοντας εκκλησιαστικά…γαλόνια στον Χαριουπόλεως Ιωάννη, Τοποτηρητή της Πατριαρχικής Εξαρχίας των εν Δυτική Ευρώπη Ορθοδόξων παροικιών Ρωσσικής Παραδόσεως, ανυψώνοντάς τον σε Αρχιεπίσκοπο. Αξιοσημείωτο είναι πως η χειροτονία του ως Επισκόπου Χαριουπόλεως πραγματοποιήθηκε μόλις πριν ένα χρόνο, στις 15 Μαρτίου 2015, στον Ναό του Αποστόλου Παύλου στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Σαμπεζύ της Ελβετίας. Μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή ο κ. Ιωάννης ανέβηκε γοργά την κλίμακα…

Αναλυτικά η  ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου του Οικ. Πατριαρχείου:

 

*ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ*

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά
Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας, την Τρίτην, 19ην, την Τετάρτην, 20
ην και την Πέμπτην, 21ην Απριλίου 2016,
προς εξέτασιν των εν τη ημερησία
διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

 

            Εν τη συνεδρία της Τετάρτης, προτάσει της Α. Θ. Παναγιότητος, ο
Θεοφιλ. Επίσκοπος Χαριουπόλεως κ. Ιωάννης, Τοποτηρητής της Πατριαρχικής
Εξαρχίας των εν Δυτική Ευρώπη Ορθοδόξων παροικιών Ρωσσικής Παραδόσεως,
ανυψώθη από του βαθμού του Επισκόπου εις την αξίαν του Αρχιεπισκόπου και
διωρίσθη Πατριαρχικός Έξαρχος των Παροικιών τούτων,
συνωδά και τη αποφάσει
της Γενικής Κληρικολαικής Συνελεύσεως της Εξαρχίας, συνελθούσης τη 28η Μαρτίου
ε. ε. .

Εν τέλει της τελευταίας συνεδρίας, επί ταίς εγγιζούσαις αγίαις
ημέραις των Παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, αντηλλάγησαν μεταξύ της Α.
Θ. Παναγιότητος και του Σεβ. Μητροπολίτου Ατλάντας κυρίου Αλεξίου αι
προσήκουσαι
τη περιστάσει ευχαί.

 

                        *Εκ του Γραφείου.*