Με ομιλία του Οικ. Πατριάρχη άρχισε το συνέδριο «Θεολογία, Οικολογία και ο Λόγος» στη Χάλκη (ΦΩΤΟ)

Loading...


Το απόγευμα της Κυριακής, 7ης Ιουνίου, ο Οικ. Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Γρηγορίου, διεπεραιώθη εις Χάλκην και ανήλθεν εις την Ι. Μονήν Αγίας Τριάδος, ένθα την επομένην, Δευτέραν, 8ην ιδίου, δι᾽ ομιλίας εις την αγγλικήν γλώσσαν εκήρυξε την έναρξιν των εργασιών του εν αυτή υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εν συνεργασία μετά του Southern New Hampshire University, διοργανουμένου Οικολογικού Συνεδρίου, με θέμα: «Θεολογία, Οικολογία και ο Λόγος. Μία συζήτησις σχετικώς προς το περιβάλλον, την λογοτεχνίαν και τας τέχνας».

Κατ᾿ αυτήν παρέστησαν πλείστοι αγ. Αρχιερείς εκ της Σεβ. Ιεραρχίας του Θρόνου, ο Αρχιρραββίνος Σοφολ. κ. Ishak Haleva, ο Εντιμ. κ. Ευάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ως και μέλη του Ακαδημαικού κόσμου.

Προ της ενάρξεως εδόθη δεξίωσις καθ᾿ ην οι συμμετέχοντες του Συνεδρίου έσχον την ευκαιρίαν της μεταξύ των αλληλογνωριμίας και επικοινωνίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες