Και στο γραφείο του Φαναρίου στην Αθήνα ο Οικ. Πατριάρχης – Αποτίμηση της επισκέψεώς του στην Αθήνα (ΦΩΤΟ)

Loading...


Στην Αθήνα για το Διεθνές Συνέδριο για τη συνύπαρξη των θρησκειών στη Μέση Ανατολή βρέθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος που είχε σειρά συναντήσεων.

Το ανακοινωθέν από το Φανάρι αναφέρει:

Την Κυριακήν, 18ην τ.μ., η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος μετέβη εις Αθήνας συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και του Εντιμ. κ. Πέτρου Μπαζγκάρλο, εκ των Γραμματέων των Πατριαρχείων, ανταποκριθείς εις πρόσκλησιν του Εξοχ. κ. Νικολάου Κοτζιά, Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, όπως παραστή και ομιλήση εις συνέδριον με θέμα τον θρησκευτικόν και πολιτισμικόν πλουραλισμόν και την ειρηνικήν συνύπαρξιν εν τη Μέση Ανατολή. Το συνέδριον επραγματοποιήθη εις το ξενοδοχείον Intercontinental, όπου και κατέλυσεν ο Πατριάρχης.

Εν τω καταλύματι Αυτού η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης συνηντήθη και συνειργάσθη μετά των :
– Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, συνοδευομένου υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ.
– Εξοχ. Υπουργού Εξωτερικών κ. Νικολάου Κοτζιά.
– Εξοχ. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικολάου Φίλη.
– Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου.
– Σεβ. Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνος, Προέδρου του Τμήματος εξωτερικών εκκλησιαστικών σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.
Επίσης, ο Πατριάρχης συνειργάσθη μετά του Υφυπουργού Εξωτερικών Εξοχ. κ. Ιωάννου Αμανατίδου, αρμοδίου διά θέματα Εκκλησιών και Αποδήμου Ελληνισμού.

Κατά την εν Αθήναις βραχείαν παραμονήν Του ο Πατριάρχης επεσκέφθη τον Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, μεθ᾿ ου συνδέεται από ετών διά φιλίας, ως και τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος Εξοχ. κ. Αλέξην Τσίπραν, τον οποίον και συνεχάρη διά την πρόσφατον επανεκλογήν του ως Κυβερνήτου της Χώρας. Μετ᾿ αμφοτέρων των πολιτικών ανδρών ο Πατριάρχης έσχε λίαν φιλικήν και εγκάρδιον συνομιλίαν, διεβεβαίωσαν δ᾿ούτοι την Α. Θ. Παναγιότητα διά τον σεβασμόν και το ενδιαφέρον των διά το ιερόν Κέντρον της Ορθοδοξίας.

Ακόμη, ο Πατριάρχης παρεκάθησεν εις γεύμα παρατεθέν προς τιμήν Αυτού εν τη Αθηναική Λέσχη υπό του Εντιμολ. κ. Γρηγορίου Σκαλκέα, Οφφικιαλίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Ακαδημαικού, τη συμμετοχή πολλών εκλεκτών συνδαιτυμόνων, ως και εις το δείπνον της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας και εις το γεύμα του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος προς τιμήν των εκκλησιαστικών ανδρών των συμμετασχόντων εις το ως άνω Διαθρησκειακόν Συνέδριον, αμφότερα παρατεθέντα εν τω ξενοδοχείω Intercontinental.

Ο Πατριάρχης, τέλος, επεσκέφθη και το εν Κολωνακίω Γραφείον Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γενόμενος ευλαβώς δεκτός υπό του Διευθυντού αυτού Σεβ. Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου, παρόντος και του προκατόχου αυτού Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ιωάννου, όστις ήτο μέλος της συνοδείας της Α. Θ. Παναγιότητος. Σημειωτέον, ότι η Πατριαρχική αύτη επίσκεψις συνέπεσε προς την 15ην επέτειον από των εγκαινίων του Γραφείου, τελεσθέντων υπό του Πατριάρχου την 19ην Οκτωβρίου 2000.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επέστρεψεν εις την Πόλιν το εσπέρας της Δευτέρας, 19ης Οκτωβρίου.

2110barth.jpg
2110barth2.jpg
2110barth3.jpg
2110barth4.jpg


Ετικέτες