Η εαρινή επίσκεψη του Οικ. Πατριάρχη στην Ίμβρο (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Παρασκευή, 22αν Μαΐου, ο Οικ. Πατριάρχης μετά το Τρισάγιον εν τη Χερσονήσω της Καλλιπόλεως υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εν αυτή κατά τον Α´ Παγκόσμιον πόλεμον πεσόντων, διεπεραιώθη εις Ίμβρον έχων ως συνέκδημον τον Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα ελθόντα επί τούτω μετά της συνοδείας αυτού.

Εις τον λιμένα του Αγίου Κηρύκου υπεδέχθησαν τον Πατριάρχην ο οικείος ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος μετά του ιερού κλήρου και πολλών πιστών αυτού. Το εσπέρας παρετέθη δείπνον εν τη Ιερά Μητροπόλει, αφού προηγουμένως ο Πατριάρχης, οι Ιεράρχαι και οι συνοδοί αυτών παρηκολούθησαν την υπό μαθητών της εν τη Πόλει Ζαππείου Σχολής δοθείσαν θεατρικήν παράστασιν, εις το τέλος της οποίας ωμίλησαν ο φιλοξενούμενος άγιος Ξάνθης και ο Πατριάρχης.

Την επομένην, Σάββατον, 23ην ιδίου, ο Πατριάρχης και οι συν Αυτώ παρέστησαν εις τα εγκαίνια της εκθέσεως των έργων των Ρωμηών Αρχιτεκτόνων της Πόλεως εν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νήσου, καθ᾿ α ωμίλησεν ο Εντιμολ. Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας.

Ο Σεβ. Ξάνθης, επισκεπτόμενος διά πρώτην φοράν την γενέτειραν του Οικουμενικού Πατριάρχου, εξεναγήθη εις τα διάφορα χωρία αυτής, εχοροστάτησε κατά τον Εσπερινόν του Σαββάτου εν τω Ι. Ναώ Κοιμήσεως της Θεοτόκου του χωρίου Άγιοι Θεόδωροι, την δε επομένην, Κυριακήν, 24ην ιδίου, ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν εν τω Ι. Ναώ Αγίας Μαρίνης Κάστρου. Εις το τέλος αυτής ωμίλησεν ο Πατριάρχης παρουσιάσας διά θερμών λόγων αγάπης την Α. Σεβασμιότητα, εις ην προσέφερεν αρχιερατικόν εγκόλπιον επί τη 20ετία αρχιερωσύνης αυτής, απήντησε δε ο υψηλός επισκέπτης της Νήσου ομιλήσας διά την εορτήν των Αγίων Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου και διά το έργον του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως εγγυητού της πανορθοδόξου ενότητος.

Οι παρεπιδημούντες εις την Ίμβρον αυτάδελφοι του Πατριάρχου Νικόλαος και Αντώνιος μετά των οικογενειών των εδεξιώθησαν Αυτόν τε και τους Σεβ. Ίμβρου και Ξάνθης, ως και άλλους επισκέπτας, μεταξύ των οποίων τους Εντιμολ. Άρχοντας Οφφικιαλίους κ. Ιωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην του Ζωγραφείου, και Παντελεήμονα Βίγκαν. Ο Πατριάρχης επέστρεψεν εις την Πόλιν την Δευτέραν, 25ην Μαΐου.

Φωτογραφίες: Ι. Μητρόπολις Ξάνθης

Η Α .Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:

– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Αρχιερατικώς Προιστάμενον της Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά του Εντιμ. κ. Σταύρου Χαγιάλογλου, Αντιπροέδρου της Εφοροεπιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ι. Ναού της Αγίας Τριάδος.
– Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Bohdan Hladio, μεθ᾿ ομίλου προσκυνητών εκ των εν Καναδά Ορθοδόξων Ουκρανικών Παροικιών.
– Τον Εντιμ. κ. Vasyl Bodnar, νέον Γεν. Πρόξενον της Ουκρανίας εν τη Πόλει, μετά συνεργατών αυτού.
– Τον Ελλογ. κ. Γεώργιον Μπαμπινιώτην, τ. Πρύτανιν και Καθηγητήν Γλωσσολογίας εν τω Πανεπιστημίω Αθηνών, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ροδάνθης, και του Ελλογ. κ. Χρήστου Κλαίρη, Καθηγητού Γλωσσολογίας εν τω Πανεπιστημίω της Σορβόννης.

– Τον Εντιμ. κ. Χρήστον Δαφνοπατίδην, εντεύθεν, μετεκπαιδευόμενον εν Αμερική.
– Την Ευγεν. κ. Ελένην Κάτση, επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτής.
– Τον Εντιμ. κ. Χρήστον Λαμπρόπουλον μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Βασιλικής – Κυβέλης, Ιατρούς, και των τέκνων αυτών Εμμανουήλ, Βασιλικής και Δήμητρας – Ίριδος, εκ Ναυπλίου.
* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
– Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τα εγκαίνια της εκθέσεως φωτογραφίας της Ευγεν. κ. Τζέλης Χατζηδημητρίου, με θέμα «Λέσβος, το νησί της κρυμμένης αρμονίας» εν τω Σισμανογλείω Μεγάρω, την Παρασκευήν, 22αν Μαΐου.
– Υπό του Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά την βάπτισιν του τέκνου του ζεύγους Χρυσοβαλάντη και Μαρίκας Τζαβίδου, τελεσθείσαν εν τω εν Μ. Ρεύματι Ι. Ναώ Παμμεγίστων Ταξιαρχών ,την Κυριακήν, 24ην ιδίου.

– Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά: α) την τελετήν ενάρξεως του υπό του Δήμου Fatih διοργανουμένου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος «Afrika Kupası», εν τω σταδίω «Mimar Sinan», την Τρίτην, 26ην ιδίου, και β) την υπό του Δήμου Beşiktaş διοργανωθείσαν εκδήλωσιν με θέμα «Sevgi ve Emekle» εν τω ξενοδοχείω «Four Seasons», την Δευτέραν, 25ην τ.μ..
– Υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Γρηγορίου, κατά την υπό του Εντιμ. κ. Ernesto Pfirter, Γεν. Προξένου της Αργεντινής ενταύθα, δοθείσαν δεξίωσιν, επί τη εθνική εορτή της Χώρας, εν τω εν Ταξείμ ξενοδοχείω «Hyatt», την Δευτέραν, 25ην τ.μ. . 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες