Μοναστήρι της Ορμύλιας: Ένας πνευματικός «θησαυρός» σε μια καταπράσινη περιοχή στην Χαλκιδική

Στα βόρεια παράλια των χερσονήσων της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας, σε μια καταπράσινη περιοχή από ελαιώνες, ανάμεσα στις κοινότητες Ορμύλιας και Βατοπεδίου, εγκαταστάθηκε πριν από 47 χρόνια το γυναικείο μοναστήρι της Ορμύλιας.

Το Αγιορείτικο Μετόχι στην Ορμύλια Χαλκιδικής είναι το μεγαλύτερο γυναικείο μοναστήρι στην Ελλάδα με 120 και πλέον μοναχές και οικουμενική ακτινοβολία.

Κάθε μοναχή και μια ανοιχτή αγκαλιά, ένα ειλικρινές χαμόγελο, ζεστά λόγια αγάπης και μία ανακούφιση ότι στον κόσμο που ζούμε θα κυριαρχεί πάντοτε το καλό, αρκεί να θέλουμε να το δούμε.