Γεωργία: Σε συγκεκριμένες αποστάσεις οι πιστοί μεταξύ τους

: Η κυβέρνηση της χώρας της Γεωργίας κήρυξε έκτακτη ανάγκη λόγω της απειλής εξαπλώσεως του ιού του κορονοϊού, οπότε και σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου στην Θ. Λειτουργία.

ο Πατριάρχης Γεωργίας κ. κ. Ηλίας ανακοίνωσε προς τους πιστούς ότι θα πρέπει να κρατούν στους ιερούς ναούς μία δεδομένη απόσταση μεταξύ τους.