Φίλοι Άγιου Όρους Ηρακλείου: Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

Την 15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου έτους 2022 (δεν απαιτείται απαρτία).

Η Συνέλευση θα γίνει στην αίθουσα της Χριστιανικής Ενώσεως Ηρακλείου “Ο Απόστολος Παύλος”, που βρίσκεται επί της Οδού Αμαλθείας αρ.13 είς Ηράκλειο Κρήτης.

Η παρουσία όλων των μελών είναι επιβεβλημένη (θα συζητηθούν σοβαρά θέματα).