ΕΟΦ: Αποσύρει από την αγορά γνωστό προϊόν της Frezyderm

Ο αποφάσισε την ανάκληση του προϊόντος «EcoVag Balance vaginal suppositories» της Frezyderm.

Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης στη αγορά προϊόντων «EcoVag Balance vaginal suppositories», που ενσωματώνουν ή συνίσταται σε βιώσιμα βιολογικά υλικά ή βιώσιμους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων των ζώντων μικροοργανισμών, βακτηρίων, μυκήτων ή ιών προκειμένου να επιτευχθεί ή να βοηθηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Το EcoVag Balance vaginal suppositories είναι κολπικό υπόθετο.