“Άγιος Γρηγόριος ο Βυζάντιος – Διδάσκαλος του Ησυχασμού στο Άγιον Όρος και τα Μετέωρα”

Κυκλοφόρησε από την Μετεωρίτικη Βιβλιοθήκη το πρώτο τεύχος της σειράς Μετεωρίτικα Τετράδια με τίτλο:

Άγιος Γρηγόριος ο Βυζάντιος. Διδάσκαλος του Ησυχασμού στο Άγιον Όρος και τα Μετέωρα.

Μέσα από δύο μελέτες των Δημητρίου Γόνη και Σταύρου Γουλούλη, ο άγιος Γρηγόριος ο Βυζάντιος αναδεικνύεται κορυφαία μορφή του Ησυχασμού στο Άγιον Όρος, τα Μετέωρα και την Κωνσταντινούπολη και κοινός πατέρας δύο σημαντικών προσωπικοτήτων της Εκκλησίας, του Γρηγορίου Παλαμά και του Αθανασίου του Μετεωρίτη. Μέχρι πρόσφατα δεν είχε ερευνηθεί διεξοδικά η ταυτότητα του ιερομονάχου Γρηγορίου που αναφέρεται στους βίους των αγίων Γρηγορίου Παλαμά και Αθανασίου του Μετεωρίτη με αποτέλεσμα να μην έχει προσεχθεί ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Με τις δύο μελέτες αποκαλύπτεται το μέγεθος της προσωπικότητας του Γρηγορίου.

Μέσω του βίου του αγίου Γρηγορίου του Βυζαντίου ερμηνεύεται η σχέση του αγιορείτικου Ησυχασμού με τα Μετέωρα, αιτιολογώντας την εδραίωση και ταχεία ανάπτυξη του μετεωρίτικου μοναχισμού κατά τον 14ο αιώνα, βασισμένου στα χρυσά θεμέλια του αντίστοιχου αγιορείτικου. Η σχέση αυτή δεν είχε ιδιαίτερα επισημανθεί στο παρελθόν. Ο δεσμός ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα ορθόδοξα μοναστικά κέντρα διατηρήθηκε άρρηκτος διαμέσου των αιώνων.

Ολόκληρο το τεύχος των Μετεωρίτικων Τετραδίων δημοσιεύεται εδώ: http://meteoralibrary.blogspot.com/2019/12/blog-post.html