Ψυχή μου, Ψυχή μου – Μάθημα

Loading...


Κοντάκιον Μεγάλου Κανόνος
Ήχος πλ. β’

Υπό Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης
Ψάλλει ο Ιερομόναχος Θωμάς

της Αδελφότητας Θωμάδων

 Ψυχή μου ψυχή μου, ανάστα, τί καθεύδεις;
τό τέλος εγγίζει, καί μέλλεις θορυβείσθαι,

ανάνηψον ούν, ίνα φείσηταί σου Χριστός ο Θεός,
ο πανταχού παρών, καί τά πάντα πληρών.
Αφιερωμένο στον πατέρα μου,

που ήταν παρών στην ηχογράφηση
και ήταν ο άνθρωπος που άκουσε το μάθημα,
περισσότερο από κάθε άλλο.