Ψήφισμα της ΔΣΟ για την προστασία των Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή

Loading...


Εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, χιλιάδες Χριστιανοί βρίσκονται στο στόχαστρο των φανατικών Ισλαμιστών.

Για το λόγο αυτό, η 22η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) εξέδωσε το κάτωθι ψήφισμα:

α. Ανησυχώντας σοβαρά με την ταχύτατη και δραματική επιδείνωση της ασφάλειας των Χριστιανών και άλλων εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή και των κοινοτήτων τους (παρακάτω – “των Κοινοτήτων”)

β. Παρακολουθώντας με ανησυχία τις βάρβαρες πρακτικές προς τις Κοινότητες από τις τρομοκρατικές οργανώσεις, με επικεφαλής το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος (ISIS), που συνιστούν βάρβαρα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πράξεις γενοκτονίας,

γ. Θεωρώντας ότι η παγκόσμια κοινότητα πρέπει άμεσα να προβεί σε απαραίτητες και αποτελεσματικές ενέργειες προκειμένου να προστατεύσει τις Κοινότητες, ανεξαρτήτως πολιτικού τους προσανατολισμού,

Η 22η ετήσια Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο αποφασίζει με το παρόν να:

1 – Υιοθετήσει, ως δράση ύψιστης προτεραιότητας για τη Δ.Σ.Ο, τον στόχο να εργαστεί προς την αποτελεσματική και επείγουσα προστασία όλων των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή από τους κινδύνους εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες.

2 – Αναθέσει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γενικό Γραμματέα, να συστήσει άμεσα μία ειδική ομάδα υψηλού επιπέδου, η οποία να εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης και ελέγχου για την υλοποίησή του με όλα τα κράτη, τα κοινοβούλια, τους Διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάδειξη και επίτευξη των στόχων προστασίας των Χριστιανών και των κοινοτήτων της περιοχής από θανάσιμο κίνδυνο και τις διώξεις.

3 – Εντείνει τη συνεργασία για την προστασία των Χριστιανών και των κοινοτήτων της περιοχής και την προώθηση της ελευθερίας της συνείδησης και της θρησκείας, ιδίως, με τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

4. –Αναθέσει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. να κάνουν έκκληση προς την ηγεσία του ΟΗΕ στο πλαίσιο της 4ης Συνάντησης των Προέδρων Κοινοβουλίων των κρατών-μελών της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2015, με τη δήλωση για την υιοθέτηση άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή από τους μαζικούς διωγμούς και την εξόντωση.

5. –Συγκαλέσει υπό την αιγίδα της Δ.Σ.Ο. ειδικό διεθνές συνέδριο για την προστασία των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή όχι αργότερα από το Νοέμβριο του 2015, αποστέλλοντας προσκλήσεις προς τους επικεφαλής των Χριστιανικών Εκκλησιών του Λιβάνου, Συρίας, Ιράν, Ιορδανίας και άλλων χωρών της περιοχής.Ετικέτες