Σκηνοθετούν τον εκτουρκισμό της Θράκης

Loading...


Στην ανωτέρω φωτογραφία βλέπουμε το συγκρότημα των παραδοσιακών χορών της “Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής” να χορεύει ενώπιον των Τούρκων διπλωματών. 

Το γεγονός ότι αυτοί οι χοροί και οι φορεσιές και τα τραγούδια δεν έχουν καμμία σχέση με τη Θράκη, δεν σκοτίζει κανέναν. Η άλλη πλευρά σκηνοθετεί σιγά σιγά τον “τουρκικό πολιτισμό της περιοχής” κι εμείς δεν έχουμε ούτε καν καταγραφή της πραγματικής κατάστασης!

ΑντιφωνητήςΕτικέτες