Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου: «Η απόφαση του ΣτΕ ευκαιρία για αναλογισμό ευθυνών – Δε θα προβούμε σε μηνύσεις και αγωγές»

Loading...


Να κατευνάσει τα πνεύματα θέλει μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ) μετά την απόφαση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώνοντας τις θέσεις του και απορρίπτοντας τις αιτιάσεις του τοπικού δήμου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας δημοσίευσε στις 12.10.2015, την υπ’ αριθμ. 3631/2015 ομόφωνη Απόφαση της Ολομελείας του, δια της οποίας απορρίπτει όλους τους λόγους ακυρώσεως, που προέβαλε ο Δήμος Τήνου, ο κ. Δήμαρχος Τήνου και ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου κατά της πρόσφατης Προκήρυξης και της Απόφασης διορισμού μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και θεώρησε νόμιμες τις εκλογές της 7.12.2014. Με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας:

1. Απορρίπτονται οι ισχυρισμοί ότι με τους νόμους 4235/2014 και 4301/2014 δήθεν καταργήθηκε το ισχύον από το 19ο αιώνα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. ως αυτοδιοικούμενου νομικού προσώπου υπαγόμενου στην εποπτεία της Πολιτείας και ότι δήθεν το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. υπήχθη στην εξουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, κρίνοντας ότι οι ερμηνείες των αντιδίκων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. για τους παραπάνω νόμους: «ερείδονται πάντως επί της εσφαλμένης νομικής εκδοχής ότι η εποπτεία του Ιδρύματος μετέστη από το Κράτος στον επιχώριο Μητροπολίτη».

2. Επιπλέον κρίθηκε ότι : «… δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί των αιτούντων ότι, κατά παράβαση της αρχής της πρωτοβουλίας και της ελεύθερης δράσεως των ΟΤΑ, ο ν. 4301/2014 κατήργησε τον «σημαίνοντα λόγο» του Δήμου στη «διοίκηση και διαχείριση» του Ιδρύματος και ότι το απέσπασε από την επιρροή της τοπικής κοινωνίας και των κατά νόμον εκπροσώπων της. Εξάλλου, …, όπως έχει ήδη κριθεί (ΣτΕ 739/1998 Ολομ.), λόγω της ιδιομορφίας του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., που εκφράζει το θρησκευτικό συναίσθημα όλου του ελληνικού λαού και έχει αναπτυχθεί σε πολύμορφο οργανισμού ευαγούς Εθνικού Καθιδρύματος, ούτε η διοίκησή του ούτε η συμμετοχή σε αυτήν αποτελεί τοπική υπόθεση, κατά την έννοια του άρθρου 102 του Συντάγματος», επιβεβαιώνοντας τον κυριαρχικό ρόλο του Κράτους στη εποπτεία και διοίκηση του Ιερού Ιδρύματος.

3. Δικαιώνεται η απόφαση των 8 εκλεκτόρων κ.κ. Νικολάου Γκίζη, Ιωάννου Κουμαριανού, Ιωάννου Παπαδημητρίου, Φωτεινής Κελαδίτου, Κωνσταντίνου Καραΐσκου, Δημητρίου Περγάλη και Μιχαήλ Καγιώργη, να μετάσχουν στις εκλογές της 7.12.2014. Δίκαιος έπαινος τους αξίζει καθώς στάθηκαν όρθιοι στο χαράκωμα της ευθύνης τους, ολιγάριθμοι απέναντι σε πολλούς και παραπλανηθέντες, και έπραξαν με γενναιότητα και στο ακέραιο το χρέος τους απέναντι στο Ιερό Εικόνισμα, το Ιερό Ίδρυμα, τον Νόμο 349/1976 και τίμησαν την ψήφο του Τηνιακού Λαού, που τους εξέλεξε αναθέτοντας τους και την υποχρέωση εκλογής Διοικούσας Επιτροπής.

4. Απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί ότι η στρατηγική της μαζικής αποχής των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου από τις εκλογές της 7.12.2014 αποτελούσε δήθεν λόγο αναβολής τους λόγω έλλειψης απαρτίας. Κατά την απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου : «…η έννοια της απαρτίας … δεν νοείται σε εκλεκτορικά (εκλογικά) σώματα, το έργο των οποίων εξαντλείται, όπως εν προκειμένω, στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών μελών συλλογικού οργάνου. Εξάλλου, …, οι διατάξεις του ν. 349/1976, …, δεν ορίζουν, και δη επί ποινή ακυρότητος της διαδικασίας, ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων εκλεκτόρων,…». Έτσι επικυρώθηκε ως νόμιμη η απόφαση της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, αποτελουμένης από τον Πρωτοδίκη Σύρου κ. Ζήση Χατζημπύρρο, τον Έφορο Σύρου κ. Γεώργιο Θεοφιλογιαννάκο και τον Λιμενάρχη Τήνου κ. Βασίλειο Αποστολόπουλο να απορρίψει ομόφωνα τις ενστάσεις περί δήθεν έλλειψης απαρτίας, που υπεβλήθησαν στις 7.12.2014.

5. Επιβεβαιώνεται η συνταγματικότητα του δικαιώματος του Προέδρου να ψηφίζει για την εκλογή Γ. Γραμματέα και Αντιπροέδρου του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. διότι, εκτός των κοινωφελών σκοπών του, «… το Ίδρυμα έχει από ιδρύσεώς του προεχόντως θρησκευτικούς σκοπούς, οι οποίοι σχετίζονται με την διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Ευαγγελιστρίας) Τήνου».

Η παρούσα Διοικούσα Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της μέχρι την λήξη της θητείας της (31.12.2017) με αίσθημα ευθύνης έναντι της Αγίας Εικόνας, του Λαού της Τήνου, αλλά και των Πανελλήνων, και όχι μόνον, προσκυνητών. Η Δ.Ε. ενθυμούμενη την μαύρη σελίδα, που γράφηκε στις 7.12.2014, στο προαύλιο του Ιερού Ιδρύματος, ελπίζει ότι η δικαστική απόφαση και ιδίως το γεγονός ότι ούτε ένας από τους 22 ανώτατους δικαστές δεν μειοψήφησε, θα αποτελέσει μια ευκαιρία αναλογισμού ευθυνών για όσους διέσπειραν φανατισμό και παραπληροφόρηση ή εκμεταλλεύθηκαν τα αγνά αισθήματα του Τηνιακού Λαού για το Ιερό Ίδρυμα και κυρίως για όσους αυτοχρίσθηκαν ως θεματοφύλακες της ιστορίας και της αυτοτέλειας του Ιερού Ιδρύματος ή ως διαμεσολαβητές μεταξύ Τηνιακού Λαού και Ιερού Ιδρύματος.

Τα μέλη της Δ.Ε. απεφάσισαν ομοφώνως ότι παρά τη δικαστική κατάρριψη της όλης υπόθεσης, δεν θα προβούν σε μηνύσεις και αγωγές εναντίον όσων προσέβαλαν μέχρι σήμερα την προσωπική τιμή και υπόληψή τους, αφήνοντας κατά μέρος την προσωπική τους πικρία και αποβλέποντες στο μείζον, δηλαδή την ειρήνευση του τόπου και την διαφύλαξη της δημόσιας εικόνας του Ιερού Ιδρύματος.

Η Δ.Ε. συγχαίρει και ευχαριστεί τον Νομικό Παραστάτη, που εκπροσώπησε το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην δικαστική διαδικασία, Αναπληρωτή Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο.Ετικέτες