Ποιες οι αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές αγροτών, επαγγελματιών, δικηγόρων και μηχανικών

Loading...


Χωρίς τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται για τους αγρότες αναμένεται να μείνουν τελικά οι 40.000 μικροεπαγγελματίες που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, ενώ αλλαγές έρχονται και στην κλίμακα εκπτώσεων για τις εισφορές γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών.

Η συνέχεια εδώ