Παρέμβαση των αθέων για την Πολιτική κηδεία, την ταφή και την αποτέφρωση

Loading...


Νέα παρέμβαση των αθέων αναφορικά με την Πολιτική κηδεία, την ταφή και την.αποτέφρωση. Συγκεκριμένα αφορά στον πρόσφατο νόμο 4368/2016 (Α’ 21) και σημειώνει πως σύμφωνα με τον οποίο: «Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του.

Η συνέχεια εδώ Ετικέτες