Η εορτή των Αγίων Πάντων στο ομώνυμο παρεκκλήσι της Καλαμπάκας (ΦΩΤΟ)

Loading...


του Γιάννη Ψαρρή

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016, ημέρα των Αγίων Πάντων, ένας από τους ναούς που γιόρτασαν ήταν και ο κοιμητηριακός ναός των Αγίων Πάντων που βρίσκεται πίσω από το ναό της Παναγίας και κάτω από το οστεοφυλάκιο αυτής.

Είναι ο τρίτος, κατά χρονολογική σειρά, ναός της Καλαμπάκας στον οποίο υπάρχουν παλιές τοιχογραφίες και ο μόνος στον οποίο δεν έγινε καθαρισμός-συντήρηση αυτών. Πρώτος είναι ο ναός της Παναγίας με αγιογραφίες του 1573 (υπάρχουν λίγες του 11ου αιώνα καθώς και υπολείμματα τοιχογραφιών του 4ου-5ου αιώνα), δεύτερος ο ναός του Αγίου Νικολάου (κολλητά με τον Άγιο Αντώνιο) με τοιχογραφίες του 1620/1621 και τρίτος ο ναός των Αγίων Πάντων που κτίστηκε το 1761 και ιστορήθηκε το 1766 από τους αυτάδελφους Καλαριτινούς αγιογράφους Στέργιο και Ιωάννη.

Ο ναός είναι ρυθμού βασιλικής με ένα ξύλινο χώρισμα μεταξύ πρόναου και κυρίως ναού. Στο χώρισμα αυτό υπάρχουν παραθυράκια κλεισμένα με ξύλινα σταυρωτά πηχάκια (καφασωτά) με αποτέλεσμα να βλέπει κανείς από τον πρόναο τον κυρίως ναό αλά όχι αντίστροφα γιατί ο κυρίως ναός βρίσκεται 3 σκαλοπάτια κάτω από τον πρόναο.

Η μοναδική είσοδος του ναού βρίσκεται προς βορρά και στον αριστερό λαμπά της αναγράφονται τα συντομογραφήματα:
«Α (ρχη) Π (ίστεως) Μ (υστηρίου) Θ (αύμα)
ΙΣ ΧΡ
ΝΙ ΚΑ
Θ (έα) Θ(εού) Θ(είον) Θ(αύμα)
Ε (λένης) Ε (ύρημα) Ε (βραίων) Έ (λεγχος)
Ρ (ύσεις) Ρ (ητόρων) Ρ (ητορεύουσι) Ρ (ήματα)
Χ (ριστός) Χ (ριστιανοίς) Χ (άριν) Χ (αρίζει)
Φ (ως) Χ (ριστού) Φ (αίνει) Π (άσι)
Τ (ούτον τον) Τ (ύπον) Δ (αίμονες) Φ (ρίττουσι)
Τ (όπος) Κ (ρανίου) Π (αράδεισος) Γ (έγονε)»
(Τα κεφαλαία γράμματα υπάρχουν, τις υπόλοιπες λέξεις τις πήρα από το βιβλίο του Τριαντάφυλλου Παπαζήση (Πολιτιστικός Τουριστικός Οδηγός Επαρχίας Καλαμπάκας).
Στο χώρισμα, από την πλευρά του κυρίως ναού, υπάρχει κτητορική επιγραφή σε καλή κατάσταση με αρκετά στοιχεία για το ναό. Επιγραφή υπάρχει επίσης κάτω από την κόγχη της Πρόθεσης και πάνω από τον Ιωνά και το κήτος.

Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο με 4 δεσποτικές εικόνες. (Η εικόνα των Αγίων Πάντων είναι καινούργια). Ο Ν. Βέης και άλλοι αναφέρουν ότι υπήρχε και εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του 1790 με αφιέρωση. Τι απέγινε αυτή η εικόνα είναι άγνωστο.

Η υγρασία και ο μη αερισμός καταστρέφουν τοιχογραφίες – αγιογραφίες, εικόνες και τέμπλο. Κάτι πρέπει να γίνει και γι’ αυτόν το ναό που (υπο) μένει ταπεινός και καταφρονεμένος, πριν τα πάντα – όλα καταστραφούν και είναι κρίμα.

Το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουνίου 2016 τελέστηκε από τον εφημέριο της Παναγίας παπα-Λευτέρη Κουκουράβα ο εσπερινός μετά αρτοκλασίας και την Κυριακή 26 Ιουνίου το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

AGIOIPANTESKALAMPAKAGIORTH26616_01-750x511.jpg
AGIOIPANTESKALAMPAKAGIORTH26616_03.jpg
AGIOIPANTESKALAMPAKAGIORTH26616_12.jpg
AGIOIPANTESKALAMPAKAGIORTH26616_17.jpg
AGIOIPANTESKALAMPAKAGIORTH26616_28.jpg
AGIOIPANTESKALAMPAKAGIORTH26616_35.jpg
AGIOIPANTESKALAMPAKAGIORTH26616_37.jpg
AGIOIPANTESKALAMPAKAGIORTH26616_38.jpg
AGIOIPANTESKALAMPAKAGIORTH26616_52.jpg
AGIOIPANTESKALAMPAKAGIORTH26616_56.jpg
AGIOIPANTESKALAMPAKAGIORTH26616_61.jpg