Ερευνες στις Μονές της χώρας για τον 20χρονο Κρητικό Βαγγέλη Γιακουμάκη

Loading...


Χωρίς αποτέλεσμα είναι οι έρευνες των αρχών για την ανεύρεση του νεαρού Βαγγέλη Γιακουμάκη, που έχει εξαφανιστεί από τα Ιωάννινα.

Ο 20χρονος Κρητικός δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τις 6 Φεβρουαρίου και στις προσπάθειες έρχεται να συμβάλλει και η Εκκλησία της Ελλάδος.

Με έγγραφό του προς την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Μητροπόλεις όλης της Ελλάδας, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, Μεθώνης Κλήμης, ζητά να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στα μοναστήρια.

Αναλυτικά το έγγραφό του:

Áριθμ. Πρωτ. 741
Áριθμ. Διεκπ. 335
Αθήνα 17η Φεβρουαρίου 2015

Προς
την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

Διά του παρόντος διαπέμπομεν υμίν, συνημμένως, το υπ᾿ αριθμ. πρωτ. 3005/2/443η/12.2.2015 έγγραφον της Ελληνικής Αστυνομίας, περί εξαφανίσεως του Ευαγγέλου Γιακουμάκη του Ανδρέου και της Μαρίας, εκ Ρεθύμνου Κρήτης, ετών 20, φοιτητού εις την Γαλακτοκομικήν Σχολήν Κατσικά Ιωαννίνων και διαμένοντος εις την φοιτητικήν Εστίαν της ως είρηται Σχολής. Διατυπώνεται υπόθεσις, εκ τινων πληροφοριών, ότι εγκαταβιοί πιθανώς εις τινα Ιεράν Μονήν εν Ελλάδι.

Επειδή οι λόγοι ευρέσεως του ανωτέρω τυγχάνουν σοβαροί, και οι οικείοι αυτού ανησυχούσι περί αυτού, παρακαλούμεν υμάς όπως, ευαρεστούμενοι, ενεργήσητε τα δέοντα διά την διερεύνησιν της πιθανότητος ο ανωτέρω μνημονευόμενος να ευρίσκηται εις τινα Ιεράν Μονήν ή Ησυχαστήριον της καθ᾿ υμάς Θεοσώστου Επαρχίας.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς
† Ο Μεθώνης ΚλήμηςΕτικέτες