Διαχριστιανική (οικουμενιστική) συνάντηση Μοναχών και Μοναζουσών στην Ασσίζη (ΦΩΤΟ)

Loading...


Διαχριστιανική συνάντηση διαλόγου Μοναχών και Μοναζουσών πραγματοποιήθηκε στην Ασσίζη στις 12 – 18 Ιουλίου 2014.

Η φετινή συνάντηση των τριών χριστιανικών δογμάτων, πραγματοποιήθηκε στο παπικό μοναστήρι ‘Domus Laetitiae’ του τάγματος των Καπουτσίνων. Πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου Μοναχών και Μοναζουσών είναι ο Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας.Ετικέτες