«Η σκήτη του Παχωμίου»

Loading...


Η σκήτη του Παχώμιου είναι ένα από τα πιο απομονωμένα ησυχαστήρια της Ρουμανίας.Βρίσκεται στα 30 χιλιόμετρα από την πόλη Ρέμνικου Βέλτσεα,κρυμμένο ταπεινά μέσα στα πυκνά δάση του Όρους Μπούιλα.

Σύμφωνα με παλιές πηγές,την σκήτη θεμελίωσε κάποιος μοναχός με το όνομα Παχώμιος το 1520.

Δείτε τις εικόνες…