Βέροια: Υπαίθρια Θεία Λειτουργία για τους μαθητές που δίνουν Πανελλήνιες

Την Κυριακή 13 Ιουνίου το πρωί o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε υπαίθρια Θεία Λειτουργία στον αύλειο χώρο της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας και κήρυξε τον θείο λογo.

Στην Θεία Λειτουργία παρευρέθηκαν μαθητές και μαθήτριες που επρόκειτο να διαγωνιστούν τις επόμενες ημέρες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις καθώς και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε ειδική περιστασιακή ευχή για τους μαθητές που επρόκειτο να διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και ευχήθηκε πατρικώς σε όλους καλή επιτυχία.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την Θεία Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Και τα νυν παρατίθεμαι υμάς τω Θεώ και τω λόγω της χάριτος».

Κυριακή των αγίων Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου, Κυρια­κη πριν από τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, της εορτής της επι­δημίας του αγίου Πνεύματος, και η Εκκλησία μας στο αποστολικό ανά­­γνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων μας περιγράφει την επι­στροφή του πρωτοκορυφαίου αποστόλου Παύλου, μετά την περι­ο­­δεία του στη Μακεδονία, στα Ιερο­σόλυμα, για να εορτά­σει εκεί την Πεντηκοστή.

Στο ταξίδι του αυτό όμως κάνει μία στάση στη Μίλητο, προκειμέ­νου να συναντηθεί με τους πρε­σβυτέρους της Μικράς Ασίας και να τους μιλήσει για τελευταία φο­ρα, καθώς αισθανόταν ότι εγγίζει το τέλος της ζωής του.

Με πατρική στοργή ο απόστολος Παύλος τους συμβούλευσε και τους έδωσε κατευθύνσεις για το τι πρέπει να κάνουν και πως πρέπει να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τους πειρασμούς, από τους οποίους επρόκειτο να δοκιμασθεί τα επόμενα χρόνια η Εκκλησία του Χριστού. Οι βαρείς λύκοι, οι οποίοι, όπως προλέγει ο πρωτοκορυ­φαίος απόστολος, θα επιχειρήσουν να αρπάξουν τα πρόβατα του Χρι­στού, είναι οι αιρε­τικοί και οι αιρέσεις, που θα προκαλέσουν ταραχή και κλύδωνα στην Εκκλησία.

Μία από αυτές ήταν και η αίρεση του Αρείου, την οποία κατεδί­κα­σαν οι 318 θεοφόροι Πατέρες της Α´ Οικουμενικής Συνόδου, που συνε­κλήθη στη Νίκαια της Βιθυνίας. Και ήταν πράγματι «λύκος βαρύς» ο Άρειος, ο οποίος κατόρθωσε να παρασύρει πολλούς με την αιρετι­κη διδασκαλία του, ισχυριζόμενος ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι «ομοούσιος τω Πατρί», δεν είναι δηλαδή το ίδιο με τον Πατέρα του, αλλά είναι κτίσμα του Θεού. Με τον τρόπο αυτό κα­τορ­θωσε να απομακρύνει πολλούς χριστιανούς από την ορθή πίστη της Εκκλησίας και τη σωτηρία.

Όμως οι άγιοι και θεοφόροι Πα­τέρες ήταν προετοιμασμένοι και γνώριζαν ότι έπρεπε να αντιμετω­πι­σουν τόσο τον Άρειο όσο και τους άλλους αιρετικούς που εμφα­νίσθηκαν στην Εκκλησία, με εμμο­νη στην ορθόδοξη πίστη και εμπι­στοσύνη στον Χριστό, ο οποίος απο­τελεί την κεφαλή της Εκκλη­σίας, που είναι το σώμα του, και μεριμνά γι᾽ αυτήν, διότι η Εκκλη­σία συνεχίζει το έργο του Χριστού εις τους αιώνες και δεν είναι ποτέ δυνατόν να την αφήσει ο Χριστός να διαλυθεί.

Άλλωστε, αυτή τη βεβαιότητα εκ­φράζει και ο απόστολος Παύλος ολοκληρώνοντας την ομιλία του με τους λόγους: «Και τα νυν παρα­τίθεμαι υμάς τω Θεώ». Και τώρα, λέγει, σας εμπιστεύομαι στον Θεό.

Η εμπιστοσύνη στον Θεό προσφέ­ρει τη μεγαλύτερη ασφάλεια και τη μεγαλύτερη βοήθεια στον άνθρω­πο για ο,τι και αν αντιμετωπίζει στη ζωή του. Είτε αυτό είναι δοκι­μασία, είτε είναι πανδημία, είτε είναι θλίψη, είτε είναι πειρασμός, είτε είναι προβλήματα της καθημερινότητος και ανησυχίες και αγωνίες που αυτά προ­κα­λούν σε όλους μας, είτε είναι, στην προκειμένη περίπτωση, οι πανελ­λα­δικές εξετάσεις σας, που αρχί­ζουν αύριο, και στις οποίες καλεί­σθε να δοκιμασθείτε, να ελέγξετε τις γνώσεις σας, προκειμένου να συνεχίσετε τις σπουδές σας στην τριτο­βάθμια εκπαίδευση.

Γνωρίζουμε όλοι την προσπάθεια που καταβάλατε, ο καθένας και η κάθε μια σας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Γνωρίζουμε τις δύσκολες συν­θήκες που είχατε να αντιμετωπί­σετε στην προετοιμασία σας εξαι­τίας της πανδημίας. Γνωρίζουμε την αγωνία και την ανησυχία που πάντοτε προκαλούν οι εξετάσεις, και κατανοούμε και το άγχος σας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Γι᾽ αυτό και εμείς, ο Επίσκοπός σας και οι ιερείς μας, ως πνευματικοί σας πατέρες, μαζί με τους γονείς σας, τους καθηγητές σας και τους συγγενείς σας, σας συμπαραστεκό­με­θα με πολλή αγάπη και στοργή.

Αφιερώσαμε αυτή τη θεία Λειτουργία σε σας και στις εξετάσεις που έρχονται και προσευχηθήκαμε στον Θεό και στο Πανάγιο Πνεύμα, που φωτίζει τον νού των ανθρώπων και θα εορτάσουμε την επιφοίτησή του την ερχομένη Κυρια­κη, την Κυριακή της Πεντη­κο­στης, να σας δώσει πλούσιο τον φωτισμό του και να κατευθύνει τον νού σας, ώστε να έχετε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε και θα είναι προς όφελός σας. Και ακόμη να σας δώσει την ηρε­μία και την ψυχραιμία που είναι απαραίτητη, για να αποδώσετε την ώρα των εξετάσεων και να θυμη­θείτε όλα αυτά που διαβάσατε και προσπαθήσατε να μάθετε τους προη­γούμενους μήνες.

Η αγάπη μας, το ενδιαφέρον του Διευθυντού της Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως, που είναι εδώ και αγωνιά όπως και εσείς, και η προσευχή μας θα σας συνοδεύει καθ᾽ όλη τη διάρκεια των εξετάσεών σας και εύχομαι πατρικά να είναι επιτυχής η προσπάθειά σας, επαναλαμ­βα­νοντας και εγώ προς εσάς τους λο­γους του ιδρυτού της τοπικής μας Εκκλησίας, αποστόλου Παύλου: «Και τα νυν παρατίθεμαι υμάς τω Θεώ». Σας εμπιστεύομαι και σας και την προσπάθειά σας στα χέρια του Θεού. Εμπιστευθείτε και σείς τον εαυτό σας στην αγάπη του και να είστε βέβαιοι ότι θα έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, με τη φώτιση και τη χάρη του Θεού.

Ευχόμεθα σε όλους καλή επιτυχία!

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ