Βέροια: Λιτανεία του Λειψάνου του Πολιούχου Οσίου Αντωνίου του Νέου (ΦΩΤΟ)

Κατά το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου η Βέροια εόρτασε με λαμπρότητα, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγιεινομικών μέτρων, τον πολιούχο και προστάτη της πόλεως Όσιο Αντώνιο τον Νέο.

Ανήμερα της εορτής το πρωί στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Βεροιέως, τελέστηκε Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ενώ έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτων, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο και κήρυξε το θείο λόγο και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος.

Στο τέλος παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών και Βουλευτού Ημαθίας κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και των λοιπών τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και ευσεβών χριστιανών, εψάλησαν τα εγκώμια του Οσίου Αντωνίου και ακολούθησε λιτανεία του Ιερού Λειψάνου του Οσίου και της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Προδρομιτίσσης» πέριξ του Ιερού Ναού.

Της Εκκλησιαστικής τάξεως επιμελήθηκαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας και ο Αρχιερατικός Επίτροπος Περιχώρων Βεροίας και Προϊστάμενος του Προσκυνηματικού Ναού του Οσίου Αντωνίου Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες προς τους Αγίους Αρχιερείς που λαμπρύνουν με την παρουσία τους την Ιερά Πανήγυρη και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Xαίροις τών οσίων ο μιμητής, Αντώνιε παμμάκαρ, Bερροίας βλά­στημα».

Ανάμεσα στά ποικίλα εγκώμια μέ τά οποία καταστέφει ο ιερός τής Εκ­κλησίας υμνογράφος τόν εορ­τα­ζόμενο σήμερα πολιούχο καί προ­στάτη τής Βεροίας, τόν όσιο Αντώνιο τόν νέο, τόν συντιμώ­με­νο μέ τόν παλαιό καί Μέγα όσιο Αντώνιο καί τόν νεομάρτυρα τού Χριστού άγιο Γεώργιο τόν εν Ιω­αν­νίνοις, είναι καί αυτός πού προ­έταξα τής ομιλίας μου: «Χαίροις», λέγει, «τών οσίων ο μιμητής».

Καί άν η μίμηση σέ άλλους τομείς τής ζωής θεωρείται μειονέκτημα καί συχνά κατακρίνεται ο μιμούμε­νος γιά έλλειψη ιδεών ή δημιουρ­γι­κού πνεύματος, γιά τήν Εκκλη­σία τού Χριστού θεωρείται μέγα προσόν καί πλεονέκτημα, καθώς σκοπός καί στόχος θεόσδοτος τής ζωής τού κάθε ανθρώπου είναι η ομοίωση μέ τόν Θεό.

Ο Θεός, ο οποίος μάς εδημιούρ­γη­σε εκ τού μή όντος, δέν μάς έπλα­σε μόνον κατ’ εικόνα του αλλά καί καθ’ ομοίωσίν του, εμπιστευό­με­νος στόν δικό μας αγώνα καί στή δική μας θέληση τήν επίτευξη τού στόχου αυτού, τή βοηθεία τής θείας του Χάριτος.

Ο αγώνας τού ανθρώπου, λοιπόν, πρός επίτευξη τής ομοιώσεως μέ τόν Θεό, είναι ταυτόσημος μέ τόν αγώνα τού πιστού νά μιμηθεί τή ζωή τού Χριστού, ο οποίος εσαρ­κώθη καί «τοίς ανθρώποις συνανε­στράφη» «ημίν υπολιμπάνων υπο­γραμμόν, ίνα επακολουθήσωμεν τοίς ίχνεσιν αυτού».

Είναι όμως συγχρόνως καί ταυτό­σημος μέ τόν αγώνα νά μιμηθεί ο πιστός τούς εν ουρανοίς πρωτοτό­κους αδελφούς του, τούς «καλώς αθλήσαντας καί στεφανωθέντας», διότι η αγάπη τού Χριστού συγκα­τα­βαίνει στήν ανθρώπινη αδυνα­μία καί αναγνωρίζει τούς εκλε­κτούς δούλους του ως αντάξια αυ­τού υποδείγματα ζωής γιά τούς πι­στούς.

Τήν πραγματικότητα αυτή επιβε­βαιώνει ο μέγας απόστολος Παύ­λος, ο ιδρυτής τής τοπικής μας Εκκλησίας, ο οποίος μάς καλεί νά γίνουμε μιμητές του, όπως καί ο ίδιος τού Χριστού, λέγοντας: «μι­μη­ταί μου γίνεσθε καθώς καγώ Χριστού».

Αυτήν τήν ασφαλή οδό τής μιμή­σεως τών αγίων ακολούθησε καί ο εορταζόμενος όσιος Αντώνιος ο νέος, μιμούμενος τόν παλαιό Αντώ­νιο, τόν μέγα ασκητή τής ερή­μου, γενόμενος όχι μόνον ομώ­νυμός του αλλά καί ομότροπός του, ώστε νά τόν μακαρίζει ο ιερός υμνογράφος ψάλλοντας: «Xαίροις τών οσίων ο μιμητής, Αντώνιε παμ­μάκαρ».

Ποιό ήταν όμως τό χαρακτηρι­στι­κό εκείνο γνώρισμα τό οποίο τόν ανέδειξε μιμητή τών οσίων;

Η μελέτη τού βίου του μάς δίδει εύκολα τήν απά­ντηση στό ερώ­τη­μα. Aυτό πού κυ­ριαρ­χεί στή ζωή του είναι η αγάπη πρός τόν Θεό, μία αγάπη τε­λεία καί ολοκληρω­τική, μία αγάπη πού εκφρά­σθηκε εύγλωττα μέ τήν από­­φα­σή του νά αναχωρήσει από τόν κό­σμο καί νά ζήσει «μόνος μόνω Θεώ» στήν ησυ­χία τής ερήμου.

Ίσως βέβαια κάποιοι διερωτώ­νται άν η αγάπη πρός τόν Θεό, τήν οποία εύκολα μπορούμε νά ισχυρι­σθούμε ότι τήν έχουμε όλοι όσοι τόν πιστεύουμε καί είμεθα μέλη τής Εκκλησίας, αποτελεί από μόνη της επαρκές κριτήριο γιά νά θεω­ρη­θεί ο εορταζόμενος άγιος μιμη­τής τών οσίων.

Δέν θά πρέπει όμως νά ξεχνούμε ότι η αγάπη πρός τόν Θεό έχει δια­βαθμί­σεις καί επίπεδα. Έχει αρχή αλλά δέν έχει τέλος, γιατί είναι άπει­ρη, όπως ο Θεός, ο οποίος «αγά­πη εστί». Αρχίζει από τήν απλή αγάπη τού Θεού, πού όντως μπορεί νά έχουμε όλοι, αλλά έχει καί επόμενα στάδια, αυτά τά οποία κατέκτησαν οι άγιοι, οι όσιοι καί οι μάρτυρες τής Εκκλησίας μας, εκεί­νοι οι οποίοι θυσίασαν τήν αγάπη τών ανθρώπων, ακόμη καί τών οι­κείων τους, αλλά καί τίς ανέσεις τού κό­σμου γιά τόν Χριστό, ή εκεί­νοι οι οποίοι θυσίασαν γι’ Αυτόν καί τήν ίδια τή ζωή τους.

Αυτή τήν τελεία αγάπη πρός τόν Θεό είχε καί ο όσιος Αντώνιος, γι’ αυτό καί αρνήθηκε όχι μόνο τόν κόσμο καί τά τού κόσμου αλλά καί τήν στοιχειώδη άνεση καί ασφά­λεια τού κοινοβίου, γιά νά ζήσει απόλυτα αφοσιωμένος στόν Θεό καί νά αντέξει τό ψύχος καί τόν καύσωνα, τίς στερήσεις καί τίς αγρυπνίες καί κυρίως τόν πόλεμο μέ τόν διάβολο, ο οποίος προσπα­θού­σε νά τόν νικήσει καί νά τόν απομακρύνει από τόν Θεό.

Αυτή όμως η τελεία αγάπη έχει καί μία άλλη πλευρά, διά τής οποίας μπορούμε νά τήν προσεγ­γίσουμε, καί εμείς ακόμη πού δέν μπορούμε ούτε νά ζήσουμε στήν έρημο ούτε νά μαρτυρήσουμε γιά τόν Χριστό. Καί αυτή είναι η τήρη­ση τών εντολών τού Θεού. «Εάν αγαπάτέ με, τάς εντολάς τάς εμάς τηρή­σετε», προτρέπει ο ίδιος ο Xρι­στός τούς μαθητές του καί όλους μας.

Άν, λοιπόν, θέλουμε νά μιμηθού­με καί εμείς τόν όσιο Αντώνιο τόν νέο, τόν Βεροιέα, τού οποίου τή μνήμη εορτάζουμε σήμερα, άς προ­σπαθήσουμε νά τηρούμε τίς εντο­λές τού Χριστού, άς προσπαθούμε νά εναρμονίσουμε τή ζωή μας μέ τό θέλημά του, γιά νά έχουμε τή χάρη καί τήν ευλογία τού Θεού αλλά καί τή χάρη καί τή βοήθεια τού προστάτου καί πολιούχου μας οσίου Αντωνίου.

Κλείνοντας αυτές τίς ταπεινές σκέψεις θά ήθελα νά εκφράσω τίς ολοκάρδιες ευχαριστίες καί τήν ευγνωμοσύνη μου πρωτίστως πρός τούς Σεβασμιωτάτους Αγίους Αρ­χιε­ρείς, τόν Άγιο Πολυανής καί Κιλ­κισίου κ. Βαρθολομαίο, ο οποί­ος χοροστάτησε χθές κατά τόν Εσπερινό καί μάς ομίλησε, καί τόν Άγιο Λαγκαδά, Λιτής καί Ρεντίνης κ. Πλάτωνα, ο οποίος χοροστάτησε σήμερα στήν Ακολουθία τού Όρ­θρου.

Καί οι δύο παρά τίς πολλαπλές τους υποχρεώσεις, καθώς είναι νέοι Μητροπολίτες καί έχουν πολ­λές υποχρεώσεις στίς Μητροπόλεις τους, μέ πολλή προθυμία καί χαρά δέχθηκαν νά συμμετάσχουν στήν πανήγυρή μας, νά τιμήσουν μαζί μας τόν πολιούχο μας όσιο Αντώ­νιο καί νά λαμπρύνουν μέ τή σεπτή παρουσία τους τίς ιερές Ακολου­θίες. Τούς ευχαριστώ από καρδίας καί πάλιν καί πολλάκις.

Ευχαριστώ επίσης θερμώς τίς πολιτικές καί στρα­τιω­τικές αρχές τής πόλεως καί τής περιφερείας μας, όσους εκοπίασαν γιά τήν οργάνωση τής πανηγύρεως καί τόν ευσεβή κλήρο καί λαό, ο οποίος τη­ρώντας πάντοτε τά αναγκαία υγειο­νομικά μέτρα, εξέφρασε μέ τήν παρουσία του καί τή συμμε­τοχή του καί χθές καί σήμερα τόν σεβασμό καί τήν αγάπη του πρός τόν προσφιλή μας άγιο, τόν όσιο Αντώνιο τόν νέο, τόν Βεροιέα.

Eύχομαι από καρδιάς η χάρη καί η ευλογία του νά μάς συνο­δεύει πά­ντοτε.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ