Βάζει τα πράγματα στην θέση τους ο Κυθήρων Σεραφείμ – Εξηγήσεις για το ψευδές και ανύπαρκτο «κατηγορητήριο»

Προ μηνός περίπου περιήλθε εις γνώσιν σας ένα βαρύ κατηγορητήριο με εξ (6) βαρειές κατηγορίες, που δήθεν συνετάχθη από την Συνοδική Επιτροπή επί των Νομοκανονικών και Δογματικών θεμάτων εις βάρος εμού του Μητροπολίτου σας και του Σεβ. Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.Κοσμά με αφορμή τον εφετεινό εορτασμό της Αναστάσεως του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού.

Το κατηγορητήριο που περιείχε τις κατηγορίες:

1. διασπορά ψευδών ειδήσεων,
2. ηθική αυτουργία προς απειθαρχίαν των πιστών προς τας υποδείξεις της Εκκλησίας και της Πολιτείας εις βαθμόν εγκληματικόν και κίνδυνον της δημοσίας υγιείας,
3. θεολογική πλάνη,
4. καταφρόνηση της προισταμένης εκκλησιαστικής αρχής,
5. απειθαρχία,
6. βαρύτατον σκανδαλισμόν των πιστών

είναι ψευδές και ανυπόστατο. Με το υπ’ αριθ. 222/08-07-2021 έγγραφό μου προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος εζήτησα από την Αρχιγραμματείαν της Ιεράς Συνόδου να μας ενημερώση διά την γνησιότητα ή μη του δημοσιεύματος αυτού, εάν προέρχεται ή μη από την Συνοδική Επιτροπή επί των Νομοκανονικών και Δογματικών θεμάτων. Η Ιερά Σύνοδος, κατόπιν διαταχθείσης ερεύνης, μας απέστειλε το κάτωθι υπ’ αριθ. 1475/3004/21-7-2021 έγγραφό της, με το οποίο θεωρεί το εν λόγω δημοσίευμα ως ξένο και άσχετο με την εν θέματι Συνοδική Επιτροπή επί των Νομοκανονικών και Δογματικών θεμάτων.

Το έγγραφο αυτό έχει ως εξής:

Και επειδή ωρισμένοι αναγνώστες του δημοσιεύματος αυτού, ανήκοντες στο ποίμνιο της Ιεράς ημών Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή και άλλοι εκτός Ιεράς Μητροπόλεως, ενδεχομένως να επηρεάσθησαν από το υποτιθέμενο αυτό βαρύ κατηγορητήριο και να εσχημάτισαν την εντύπωσι της απειθαρχίας και ασεβείας μου προς την Προισταμένην μου Ανωτέραν Εκκλησιαστικήν Αρχήν, την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος (βαρειά κατηγορία η οποία θα μπορούσε να επηρεάση τους νέους ή τους άλλους συμπολίτες μας, δίνοντάς τους το παράδειγμα της απειθαρχίας και ασεβείας από τον Επίσκοπό τους) γι’ αυτό στη συνέχεια δημοσιεύεται και το υπ’αριθ. 176/24-5-2021 απολογητικόν μου υπόμνημα προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον όπου δίδονται επαρκείς εξηγήσεις, αναφορικώς προς τις αποδιδόμενες αιτιάσεις εις βάρος μου. Βεβαίως, την 25ην Αυγούστου ε.ε. ευσεβάστως θα παρουσιασθώ ενώπιον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου διά να δώσω τις αιτούμενες προφορικές εξηγήσεις.

Μετ’ ευχών

Ο Μητροπολίτης

†ο Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ

Ορθόδοξος Τύπος