Σύμη: Η Εορτή της Πεντηκοστής και ο Εσπερινός της Γονυκλισίας

Η μεγάλη Δεσποτική Εορτή τής Αγίας Πεντηκοστής, ως εσχάτη εορτή πού ολοκληρώνει τόν κύκλο όλης τής Θείας Οικονομίας, δηλαδή τού έργου πού επετέλεσε ο Ενανθρωπήσας Υιός καί Λόγος τού Θεού, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διά τήν σωτηρία τού κόσμου, εορτάσθη μέ τήν αρμόζουσα εκκλησιαστική τάξη καί σεμνοπρέπεια στήν Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τού Πανορμίτου τό Σάββατον καί τήν Κυριακή 19η & 20ή Ιουνίου 2021, η οποία άλλωστε αποτελεί διά εθνικούς λόγους καί τήν δευτέρα Πανήγυρη τής Ι. Μονής.

Τό εσπέρας τού Σαββάτου καί ώρα 19:00 ετελέσθη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος τού Σεβ. Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου υπό τού Πανοσιολ. Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου τού Οικουμ. Θρόνου π. Αντωνίου Πατρού καί πάντων τών Εφημερίων τής Νήσου μας, ως καί τού Διακόνου μας π. Γεωργίου Κακακιού. Κατά δέ τήν τυπικήν τάξιν τής εορτής έλαβε χώρα η Λιτή, καθ ήν επραγματοποιήθη η ευλόγησις τών προσφερομένων Άρτων.

Πρό τής απολύσεως τής εσπερινής ακολουθίας, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, χειροθέτησε εις Πρωτοψάλτην καί Αναγνώστην τόν κ. Μερκούριον Γιανναρά, Ιεροψάλτη τής Ι. Μονής Πανορμίτου, ως καί εις Ιερόπαιδα καί Αναγνώστην τόν κ. Αντώνιον Τερεζάκην Φοιτητή τής Θεολογικής Σχολής τού ΕΚΠΑ, αμφοτέρους εκκλησιαστικώς Διακονούντας εν ταίς λατρευτικαίς συνάξεσι τής Ι. Μονής.

Τούς δύο χειροθετηθέντας, ο Σεβασμιώτατος περιέβαλε τό ιερόν ράσσον, όχι μόνον διά λόγους βεβαίως λειτουργικής ευπρέπειας, ιεροπρέπειας, σεμνότητος καί παραδοσιακότητος, αλλά ένεκα ευαρεσκείας καί επιβραβεύσεως τής παιδιόθεν εκκλησιαστικής διακονίας καί προσφοράς αυτών εις τήν Εκκλησίαν.

Ταύτα πάντα επεσήμανε καί ετόνισε άλλωστε εις τήν σύντομον προσλαλιάν του, συγχαίρων ως Πνευματικός Πατήρ αμφότερα τά εν Αγίω Πνεύματι τέκνα του, ως καί τόν Άγιον Καθηγούμενον διά τήν πνευματικήν άνθηση τής Ι. Μονής.

Τέλος, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ομίλησε επικαίρως εις τούς ευλαβείς προσκυνητάς περί τού γεγονότος τής Πεντηκοστής καί τής Επιφοιτήσεως τού Αγίου Πνεύματος, τό Οποίον εφώτισε τήν καρδίαν τών Αγίων Αποστόλων διά τής αληθούς θεογνωσίας καί εθέρμανεν αυτήν διά τού πυρός τής Θείας αγάπης.

Τήν ιεράν υμνωδίαν ανέμελψαν γλυκυφθόγγως οι Ιεροψάλτες, ο πρότερον χειροθετηθείς Αναγνώστης κ. Μερκούριος Γιανναράς Πρωτοψάλτης τής Ι. Μονής, οι εξ Αθηνών καί Ρόδου φιλοξενούμενοι αντιστοίχως κ. Γρηγόριος Καφίρης καί κ. Κων/νος Κατσίλης Ιατρός καί οι Συμαίοι κ. Δημοσθένης Γιανναράς, κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής καί κ. Πανορμίτης Κακακιός μεθ ετέρων.

Τό πρωί τής Κυριακής επραγματοποιήθη η έναρξις τού Όρθρου χοροστατούντος τού Σεβ. Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου καί ακολούθησε η τέλεσις τής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας εξ αυτού, συλλειτουργούντων τού Πανοσ. Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Αντωνίου Πατρού καί τού Διακόνου π. Γεωργίου Κακακιού.

Ευθύς αμέσως μετά τήν απόλυσιν τής Θείας Λειτουργίας, ετελέσθη ο Μέγας Εσπερινός τού Αγίου Πνεύματος, κατά τήν διάρκειαν τού οποίου ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ανέπεμψε τίς κατανυκτικές ευχές τής Γονυκλισίας.

Εκκλησιάστηκαν ο Δήμαρχος Σύμης κ. Ελευθ. Παπακαλοδούκας μετά τού Αντιδημάρχου κ. Νικήτα Γρύλλη, ο Διοικητής τής Δ.Α.Ν. Σύμης κ. Χαρ. Στραβοπόδης Συνταγματάρχης (ΠΖ), ως καί οι Έφοροι τής Ι. Μονής.

Καθ όλην τήν διάρκειαν τής Λειτουργικής συνάξεως, πλήθος προσκυνητών από τήν Σύμη, αλλά καί πολλοί άλλοι πού έφθασαν μέ ημερόπλοια από τήν Ρόδο καί τήν Κώ, ακολουθώντας τά εν ισχύϊ υγειονομικά μέτρα καί εφαρμόζοντας τίς οδηγίες τών υπευθύνων τής Ι. Μονής, προσέρχονταν συγκροτημένα έμπροσθεν τής θαυματουργού Εικόνος τού Ταξιάρχου, γιά νά τήν ασπαστούν ευλαβικά καί νά λάβουν ενίσχυση καί σθένος εκ τής Επιφοιτήσεως τού Παναγίου Πνεύματος, προκειμένου νά ανταπεξέλθουν στίς δύσκολες συγκυρίες τής εποχής μας.