Παρίσι: Κληρικοί της πρώην Εξαρχίας ζήτησαν να ενταχθούν στη Μητρόπολη Γαλλίας

: Συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση υπό τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, κληρικοί και λαϊκά στελέχη εκ της πρώην Εξαρχίας των εν Δυτική Ευρώπη Ορθοδόξων Παροικιών Ρωσικής Παραδόσεως, υπηρετούντες στη Γαλλία, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση της : “Οι κληρικοί αυτοί, μετά τα τελευταία γεγονότα, υπάκουσαν στην απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως προβλέπουν οι Ιεροί Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και ζήτησαν την ένταξή τους στην Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας.

Η πρώην Εξαρχία διέθετε ενορίες στη Γαλλία, την Αγγλία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε χώρα, κληρικοί της πρώην Εξαρχίας, ακολούθησαν την απόφαση της Εκκλησιαστικής τους Αρχής, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και ζητούν να ενταχθούν στις κατά τόπους Επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου.

Τα υπό συζήτηση θέματα της συνάντησης αφορούσαν την παρούσα κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία των ενοριών υπό την Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας”.