Η εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον Αρχάγγελο Ναούσης

Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στο χωριό Αρχάγγελος Ναούσης.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ει γάρ ο δι’ αγγέλων λαληθείς λόγος εγένετο βέβαιος καί πάσα παράβασις καί παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν, πώς ημείς εκφευξόμεθα τηλικαύτης αμελήσαντες σωτηρίας;»

Εορτή τών αγίων αγγέλων σήμερα, εορτή τών παμμεγίστων ταξιαρχών καί πασών τών επουρανίων δυνάμεων, καί η Εκκλησία μας μέ τό αποστολικό ανάγνωσμα μάς υπενθυμίζει τή μεγάλη αναγκαιότητα τής ζωής μας, πού δέν είναι άλλη από τή σωτηρία μας.

Κάποιοι ίσως θά διερωτηθούν ποιά είναι η σχέση τών αγίων αγγέλων μέ τή δική μας σωτηρία, καί γιά ποιόν λόγο μάς θυμίζει τήν αναγκαιότητά της η Εκκλησία μας τήν ημέρα τής εορτής τους.

Η σχέση τών αγίων αγγέλων μέ τή σωτηρία μας είναι διττή. Οι άγιοι άγγελοι είναι, σύμφωνα μέ τόν απόστολο Παύλο, «λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν». Είναι, δηλαδή, εντεταλμένοι από τόν Θεό νά εργάζονται μέ κάθε τρόπο, ώστε νά φθάσουμε εμείς στή σωτηρία.

Οι άγιοι άγγελοι είναι αυτοί στούς οποίους έχει εμπιστευθεί ο Θεός τή μέριμνα καί τή φροντίδα τών ψυχών καί τών σωμάτων μας. Είναι αυτοί στούς οποίους έχει αναθέσει τήν προστασία μας από ορατούς καί αοράτους εχθρούς.

Είναι αυτοί οι οποίοι είναι εντεταλμένοι νά μάς καθοδηγούν, εφόσον τούς τό επιτρέπουμε, στόν δρόμο τών εντολών τού Θεού. Είναι αυτοί, οι οποίοι βλέπουν, όπως μάς βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός, διά παντός τό πρόσωπο τού Θεού καί αναφέρουν σ’ αυτόν τά αποτελέσματα τής διακονίας τους γιά τή σωτηρία μας, πρεσβεύοντας καί μεσιτεύοντας γιά χάρη μας. Καί ακόμη, είναι αυτοί πού συνοδεύουν τήν ψυχή μας στόν θρόνο τού Θεού κατά τήν ώρα τού θανάτου.

Η ζωή μας, λοιπόν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν παρουσία τών αγίων αγγέλων. Καί καθώς η πορεία μας πρός τή σωτηρία δέν είναι μία εύκολη διαδρομή, η δική τους συμπαράσταση, βοήθεια καί προστασία μάς είναι απολύτως απαραίτητες.

Η εορτή όμως τών αγίων αγγέλων καί αρχαγγέλων μάς υπενθυμίζει καί πόσο προσεκτικοί θά πρέπει νά είμεθα στό θέμα τής σωτηρίας μας. Διότι η σημερινή εορτή αποτελεί ανάμνηση τής συναθροίσεως τών αγίων αγγέλων καί αρχαγγέλων μετά τό τραγικό γεγονός τής πτώσεως ενός αγγελικού τάγματος, τού τάγματος τού Εωσφόρου, καί τήν οριστική απομάκρυνσή του από τόν Θεό.

Η πτώση αυτή είχε ως συνέπεια τή μετατροπή τους από αγγέλους φωτός σέ αγγέλους τού σκότους, δηλαδή σέ δαίμονες, σέ εχθρούς καί τού Θεού αλλά καί τού ανθρώπου. Από τότε τό τάγμα αυτό αντί νά μάς βοηθά νά σωθούμε, προσπαθεί μέ κάθε τρόπο νά απομακρύνει καί εμάς από τόν Θεό καί από τή σωτηρία μας.

Άν σκεφθούμε ποιά ήταν η αιτία τής πτώσεως τού Εωσφόρου καί τών αγγέλων του, τότε θά κατανοήσουμε καί ποιός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τή σωτηρία μας.

Η αιτία τής πτώσεως τού Εωσφόρου ήταν η υπερηφάνεια καί αλαζονεία. Ήθελε ο Εωσφόρος νά στήσει τόν θρόνο του ψηλότερα από τόν θρόνο τού Θεού, ξεχνώντας ότι αυτός είναι τό δημιούργημα καί ο Θεός ο δημιουργός του.

Μέ τήν υπερηφάνειά του όμως αυτή όχι μόνο εξέπεσε καί καταστράφηκε ο ίδιος ο Εωσφόρος, αλλά παρέσυρε καί όσους άλλους αγγέλους δέν άκουσαν τήν προτροπή τού αρχαγγέλου, «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου», τήν οποία επαναλαμβάνει καί ο διάκονος κατά τή θεία Λειτουργία, καί τόν ακολούθησαν στήν πτώση.

Καί όπως η υπερηφάνεια καί η αλαζονεία κρήμνισε τόν Εωσφόρο καί τόν απομάκρυνε οριστικά από τόν Θεό, έτσι κινδυνεύουμε καί εμείς από τήν υπερηφάνεια καί τήν αλαζονεία μας νά στερηθούμε τή σωτηρία μας.

Διότι η υπερηφάνεια καί η αλαζονεία μάς οδηγούν στό νά μήν εφαρμόζουμε τό θέλημα καί τίς εντολές τού Θεού στή ζωή μας, μάς κάνουν νά μήν ακούμε τί μάς διδάσκει καί τί μάς συμβουλεύει η Εκκλησία.

Δέν θά πρέπει όμως νά ξεχνούμε ότι οι εντολές τού Θεού είναι αυτές πού μάς οδηγούν στή σωτηρία, καί η Εκκλησία μας αποτελεί τήν κιβωτό τής σωτηρίας.

Άν, λοιπόν, εμείς, αντί νά βαδίζουμε στή ζωή μας σύμφωνα μέ τό θέλημα τού Θεού καί μέ όσα μάς υποδεικνύει ο Θεός διά τής Εκκλησίας του, επειδή νομίζουμε ότι εμείς γνωρίζουμε καλύτερα τί πρέπει νά κάνουμε, τότε θά βρεθούμε μακριά από τόν Θεό καί θά χάσουμε τή σωτηρία μας.

Γι’ αυτό, άς ακολουθήσουμε τό παράδειγμα τής υπακοής τών αγίων αγγέλων καί αρχαγέλλων, τή Σύναξη τών οποίων εορτάζουμε σήμερα, καί άς τούς παρακαλούμε πάντοτε νά μάς βοηθούν καί νά μάς οδηγούν στήν οδό τής σωτηρίας, αλλά καί νά μάς προστατεύουν από κάθε κίνδυνο καί από κάθε τί πού μάς απειλεί, ιδιαιτέρως τήν περίοδο αυτή τήν τόσο δύσκολη καί επικίνδυνη εξαιτίας τού κορωνοϊού, εφόσον καί εμείς βεβαίως κάνουμε τό καθήκον μας καί προστατεύουμε τόν εαυτό μας μέ τά μέσα πού έχει θέσει στή διάθεσή μας η επιστήμη, γιά νά είμεθα καί εμείς υγιείς αλλά καί γιά νά προστατεύουμε καί τήν υγεία τών συνανθρώπων μας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ