Εορτάστηκε η 109η επέτειος απελευθερώσεως της Χαλάστρας (ΦΩΤΟ)

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Στο τέλος τελέστηκε επίσημη Δοξολογία για την 109η επέτειο της απελευθερώσεως της πόλεως από τον τουρκικό ζυγό παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως, ενώ η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας των ειδικών υγειονομικών μέτρων.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Μήνας Ελευθερίων ο μήνας Οκτώ­βριος, καί καθώς τιμούμε τή μία μετά τήν άλλη τίς επετείους τής απελευθερώσεωw τών πόλεων καί τών κωμοπόλεων τής Μακε­δο­νίας μας, καθώς εορτάζουμε καί συνεορτάζουμε τήν ημέρα τής ελευ­θερίας κάθε μιάς από αυτές, πού έστω καί άν άργησε, ήρθε τε­λικά, είναι σάν νά μεταφε­ρόμα­στε στό παρελθόν, σάν νά μεταφε­ρό­μαστε στόν Οκτώβριο τού 1912 καί νά παρακολουθούμε καί εμείς από κοντά τή νικηφόρο πορεία τού ελληνικού στρατού, πού αγωνι­ζό­ταν γιά νά προλάβει νά διώξει από τή Μακεδο­νί­α τούς Τούρκους καί νά ελευθερώσει τούς Έλ­λη­νες, πού γιά χρόνια περίμε­ναν αυ­τή τήν ημέρα.

Είναι σάν νά συμ­με­ριζό­μα­στε τήν αγωνία τών πα­τέ­ρων μας πού ανησυχούσαν γιά τήν πορεία τού ελληνικού στρατού με­τρώντας τίς ώρες καί τίς ημέρες καί υπολο­γίζοντας πότε θά περ­νού­­σαν καί από εδώ, από τήν Κου­λα­­κιά, από τή Χαλάστρα, γιά νά κα­ταλήξουν τε­λι­κά στή Θεσσα­λο­νί­κη, πρίν νά προλάβουν οι Βούλ­γα­ροι νά μπούν πρώτοι καί νά τήν πα­­ραλάβουν εκείνοι από τούς Τούρκους.

Όμως σήμερα δέν συμμεριζόμα­στε μόνο τήν αγωνία καί τή λα­χτά­ρα τών πατέρων καί τών μητέρων μας.

Συμμεριζόμαστε καί τή χαρά τους γιά τήν ελευθερία. Συμμεριζό­μαστε καί τή δίκαιη καύχησή τους, γιατί καί οι ίδιοι συνέβαλαν στήν επιτυχία τού ελληνικού στρατού.

Χαλαστρηνός ήταν ο Γεώργιος Νταλιγκάρης πού η ευστροφία του σέ συνδυασμό μέ τήν ετοιμότητα καί τήν προθυμία όλων τών συγ­χωριανών του, νά συγκεντρώσουν ό,τι ξύλινο υπήρχε στήν περιοχή, προσφέροντας ακόμη καί τίς πόρ­τες καί τά παράθυρα τών σπιτιών τους, καί τίς βάρκες τους, είχε ως αποτέλεσμα τή δημιουργία μιάς πλωτής γέφυρας, πού έδωσε τή δυ­νατότητα στόν ελληνικό στρατό νά περάσει τόν Αξιό καί όχι μόνο νά ελευθερώσει τή Χαλάστρα, αλλά καί νά φθάσει εγκαίρως στή Θεσ­σα­λονίκη.

Αυτούς τούς ηρωικούς καί γεν­ναί­ους προγόνους μας μνημονεύ­ουμε σήμερα, ημέρα τών Ελευθε­ρίων τής Χαλάστρας, καί τούς τιμούμε μαζί μέ όλους εκείνους τούς Έλληνες στρατιώτες πού πολέμησαν κάτω από δύσκολες καί αντίξοες συνθήκες γιά τήν απελευ­θέρωση τής Μακεδονίας μας, γιά τήν απελευθέρωση τής Χαλάστρας από τόν τουρκικό ζυγό.

Δέν έχει σημασία, άν στήν τελική αυτή φάση τού αγώνος γιά τήν απελευθέρωσή μας, ο κύριος ρόλος ανήκει στόν ελληνικό στρατό.

Οι κάτοικοι τής Χαλάστρας είχαν δώσει από αιώνες τόν δικό τους αγώνα γιά τήν ελευθερία καί είχαν εισφέρει τό δικό τους μερίδιο στόν κοινό έρανο γιά τήν απελευθέ­ρω­ση τής Ελλάδος από τούς Τούρ­κους, τόσο μέ τό έργο τού λογίου καί σοφού επισκόπου Καμπανίας Θεοφίλου, όσο καί μέ τό μαρτύριο τών δύο νεομαρτύρων, τών αγίων Αθανασίου καί Ιωάννου τών Κου­λα­κιωτών, όσο ακόμη καί μέ τή θυσία πενήντα λαϊκών καί δύο ιε­ρέων, πού σφαγιάσθηκαν από τόν Λουμπούτ πασά, όταν περνού­σε τό 1822 από τή Χαλάστρα κατευθυ­νό­μενος στή Νάουσα γιά νά καταπνί­ξει τήν επανάσταση τών ηρωϊκών κατοίκων της.

Η απελευθέρωσή τους στίς 22 Οκτωβρίου τού 1912 ήταν η δι­καί­ωση τών αγώνων τους. Ήταν η ημέρα τής εκπληρώσεως τών ονεί­ρων καί τών ελπίδων πού τόσα χρόνια έτρεφαν μέσα στήν ψυχή τους καί τρεφόταν από αυτά.

Ήταν ο καρπός τής πίστεως καί τής αγάπης τους γιά τόν Θεό καί τήν πατρίδα, πού μετά από τόν μακρύ καί σκοτεινό χειμώνα τής δουλεί­ας, είχε έλθει επιτέλους η ώρα τής ανοίξεως, κατά τήν οποία θά μπο­ρούσαν νά τόν απολαύσουν καί κυρίως νά τόν κληροδοτήσουν στίς επερχόμενες γενεές, σέ όλους εμάς.

Γιατί οι πατέρες μας δέν αγωνί­σθη­καν μόνο γιά τόν εαυτό τους. Ο ελληνικός στρατός δέν υπέμεινε τόσες ταλαιπωρίες καί τόσες κα­κου­χίες γιά νά ικανοποιήσει μιά προσωπική φιλοδοξία.

Καί όσοι θυσιάσθηκαν γιά τήν ελευθερία μας, έχυσαν τό αίμα τους μόνο από αγάπη γιά τήν πατρίδα.

Γι’ αυτό αξίζουν τήν τιμή καί τόν σεβασμό μας. Γι’ αυτό αξίζουν τήν ευγνω­μο­σύνη μας.

Γι’ αυτό αξίζουν νά τούς μνημονεύουμε πάνδημα καί νά τούς προβάλλουμε ως παράδειγμα αυτοθυσίας, φιλοπατρίας, πίστεως καί αγάπης στόν Θεό καί στόν συνάνθρωπο, πού είναι ανάγκη νά τό μιμηθούμε όλοι μας, εάν θέ­λου­με νά είμεθα απόγονοι αυτών τών σπουδαίων καί ηρωικών προγό­νων, όχι μόνο στήν ταυτότητα αλλά καί στόν τρόπο μέ τόν οποίο ζούμε καί πολιτευόμεθα στήν τόσο κρίσιμη εποχή μας.

Η σημερινή λαμπρή καί χαρμό­συνη ημέρα τών Ελευθερίων τής πόλεώς μας μάς καλεί νά κάνουμε καί εμείς τό χρέος μας έναντι τού Θεού, τής πατρίδος καί τών συναν­θρώπων μας, άν θέλουμε νά είμεθα άξιοι τής ελευθερίας πού μέ τόσες θυσίες καί μέ τή βοήθεια τού Θεού καί τής Υπεραγίας Θεοτόκου, τής Υπερμάχου Στρατηγού τού Γένους μας, μάς χάρισαν οι πατέρες μας.

Άς φανούμε αντάξιοί τους!

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ