Εγκαίνια της εκ βάθρων ανακαινισθείσης Ιεράς Μονής Αγίας Ζώνης Βλαμάτης Σάμου

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς τον εν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι την Κυριακήν 16ην Ιουνίου 2013, (08.00΄-11.00’π.μ.) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ευσέβιος θα τελέσει τα εγκαίνια του Καθολικού της εκ βάθρων ανακαινισθείσης Ιεράς Μονής Αγίας Ζώνης Βλαμαρής Σάμου.

Η παρουσία και συμπροσευχή όλων θα προσδώσει ιδιαιτέραν χαράν, καθώς μία από πολλών ετών επιθυμία της Τοπικής μας Εκκλησίας γίνεται πραγματικότητα και η ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Ζώνης συνεχίζει με ελπιδοφόρα προοπτική την μοναστική πορεία και την πνευματική της προσφορά στο μέλλον.