Απεκατεστάθη ο Μητροπολίτης Χίου Ιωακείμ Στρουμπής

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά την Συνεδρίαν της 25ης Αυγούστου 2021, και κατόπιν αιτήματος του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κυρίου Μάρκου, αποφάσισεν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ του μακαριστού Μητροπολίτου πρ. Χίου Κυρού Ιωακείμ (Στρουμπή), ο οποίος εκινήθη εξ αισθημάτων πίστεως εις τον Τριαδικόν Θεόν, τον διδόντα δικαιοσύνην εις τους ανθρώπους, και αγάπης προς την Ελλάδα, την τότε στενάζουσαν υπό το καθεστώς ξένης κατοχής.

Ο Σεβ. Χίου πληροφορηθείς το γεγονός μετέβη εις Θυμιανά Χίου και ετέλεσε επιμνημόσυνον δέησιν προ του τάφου του προκατόχου του, ενώ εκρούοντο οι κώδωνες του Ι.Ν. Αγ. Ευστρατίου Θυμιανών.

Μετά την δέησιν ο Χίος ως ποιμενάρχης είπεν: “Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστίν η Βασιλεία των Ουρανών”

.