Αγιορείτης εξομολόγος στην Κομοτηνή

Ο Π.ΦΙΛΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

Σύμφωνα με την Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής:

Φέρεται εις γνώσιν πάντων ότι εισελθόντες εις το στάδιον της νηστείας για την Θεομητορικήν εορτήν της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, προς κατάλληλον δε ψυχικήν και πνευματικήν προετοιμασίαν, θα ευρεθή εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου ο π. Φιλήμων από την Ιεράν Μονήν Σταυρονικήτα του , προκειμένου να διακονήση το Μυστήριον της Μετανοίας και Εξομολογήσεως.

Ο Γέροντας θα ευρίσκεται εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν της Παναγίας από το πρωί της Τετάρτης, 10ης Αυγούστου 2016 και θα παραμείνη έως το Σάββατον, 13ην Αυγούστου 2016.