8 θέσεις εργασίας στην Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως

Loading...


Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. της 26ης -8 – 2015 και λήγει στις 12 μ.μ. της 14ης -9 – 2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο – αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Αναλυτικά:

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ 8 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΟΔΗΓΩΝ
1

Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΕ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2

Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
1

Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΕ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
1

Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΕ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1

Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1

Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1Ετικέτες